4.april blir rekrutteringsproblemet i bransjen sett på dagsorden på ein konferanse på Vikahaugane Stord Sportssenter, i regi av Adecco Norge, Oljeindustriens Landsforening, Aker Maritime, Høgskolen Stord/Haugesund, Petroleumsrådet og SNU-prosjektet for Stord og Fitjar. Petroleumsrådets Ove Lunde skal innleia på konferansen "2002 — nye hoder".