• Det er for dårlig kapasitet til å ta imot varetektsfengslede. Vi slipper ut kriminelle som skulle ha sittet i varetekt. De begår nye straffbare handlinger.

Det sier politiinspektør Gunnar Fløystad, som leder retts— og påtaleavdelingen i Hordaland politidistrikt.

— For få dager siden måtte vi slippe ut fire vinningskriminelle. En kjennelse fra Bergen tingrett fastslo det var nødvendig at disse satt i varetekt for å unngå at de begikk ny kriminalitet, men vi trengte plassene i fengselet til noen som var varetektsfengslet for en alvorlig narkotikasak, sier Fløystad.

Politiinspektøren ønsker ikke å ta stilling i striden om nye soningsplasser skal være åpne eller lukkede, men er klar på at det er behov for flere varetektsplasser i Bergen.

— I noen tilfeller er vi nødt til å spre de varetektsfengslede rundt i hele landet. Det koster mer penger, og også mer tid for etterforskere som må reise langt for å foreta avhør, sier Fløystad.

Mangelen på ledig fengselsplass fører til at varetektsfengslede holdes fengselet under dårligere forhold enn de har krav på.

— Kriminalomsorgen er pålagt å skaffe plass i fengsel til varetektsfengslede i løpet av 24 timer, men veldig ofte går ikke det. Personer sitter i politiarresten i opp til syv døgn før de får plass i fengsel. Dette er celler som er laget for korttidsopphold, sier Fløystad.