Fennell sier til bt.no at Mattilsynet vil behandle en dispensasjonssøknad fra Akvariet så fort som mulig.

– Vi vil for all del unngå en panisk situasjon, der man må flytte pingvinene over natten. Men Akvariet må selv vurdere risikoen og finne ut hva de kan gjøre for å sikre pingvinene sine. En gjennomtenkt dispensasjonssøknad vil ha mye bedre mulighet for å bli innvilget enn en lite gjennomtenkt søknad, sier Fennell.

Må dekkes til

Han antyder at pingvinenes uteområde må dekkes til slik at ikke villfugl kan slå seg ned i eller skite i bassenget.

– Det er i både Mattilsynets og Akvariets interesse at vi får avklart dette så raskt som mulig, sier Fennell.

Akvariets direktør Kees Ekeli fryktet tidligere i dag at de åtte pingvinene måtte fraktes ut til et nedlagt oppdrettsanlegg i Øygarden. Bakgrunnen er at helsemyndighetene fredag besluttet å innføre forbud mot utegående fjørfe i hele landet.

Ekeli tror nå pingvinene slipper en eksiltilværelse på strilelandet.

– Fennell uttalte at det skulle mye til for at det ikke ville bli sett positivt på søknaden vår om dispensasjon. Formelt sett har vi ikke søkt enda – det er jo fredag ettermiddag – men foreløpig ligger det ikke an til flytting av pingvinene, sier Ekeli.

Har du funnet en død fugl? Kontakt Mattilsynet på telefon 06040.

UVISS SKJEBNE: Pingvinene slipper muligens en eksiltilværelse i Øygarden.
GIDSKE STARK (arkiv)