Den 47 år gamle mannen var tiltalt for å ha sendt en tekstmelding til en politiadvokat ved midnattstider en kveld i mars 2008. «Da vil du bli tiltalt (...) Du burde skamme deg langt inn i sjelen. Nå kommer regningen”, sto det blant annet i meldingen. Aktor ba om at tiltalte skulle betale en bot på 5000 kroner, men dette var ikke Bergen tingrett enig i.

— Plagsomt og ubehagelig

Bakgrunnen for tekstmeldingen var at 47-åringen følte seg urettferdig behandlet i en tidligere straffesak, hvor politiadvokaten var aktor. Ifølge BA var mannen tidligere siktet for voldtekt, men påtalemyndigheten valgte å henlegge saken. I stedet ble 47-åringen domfelt for trusler ved bruk av avsagt hagle overfor personer, samt brudd på våpenloven.

8. mars i fjor hevder 47-åringen at han fikk en telefon fra ekskjæresten, som angivelig skal ha innrømmet at voldtektsanmeldelsen var løgn. Derfor kontaktet han politiadvokaten via SMS. Det må ha føltes plagsomt og ubehagelig for politiadvokaten å motta denne meldingen, skriver retten.

Kritikkverdig, men ikke truende

Retten mener mannens opptreden var kritikkverdig, og viser til at han burde kontaktet politiadvokaten i arbeidstiden på kontoret. Til tross for at tekstmeldingen inneholdt en klar negativ beskrivelse, var den likevel ikke skremmende eller truende, ifølge retten.

Retten viser til at det dreier seg om en engangshendelse, og mener oppførselen ikke kan anses som hensynsløs. Derfor ble mannen frifunnet. Han slipper også å betale saksomkostninger.