Det er flere år siden sist noen i Hordaland er blitt dømt etter den såkalte «hallikparagrafen». Den 64 år gamle bergenseren er dømt for «å ha fremmet eller utnyttet andres prostitusjon». 64-åringen leide i 2000 et lagerlokale ved Danmarksplass. I lokalene drev han et massasjeinstitutt.

Bergen tingrett fant det bevist at minst to svært unge kvinner solgte sex fra lokalene fra august til desember 2000.

Den ene var en jente som kun var 17 år gammel da hun ga kunder intimmassasje i lagerlokalet. Det var på grunn av denne jenten at politiet tok seg inn i lokalet, fordi politiet bistod barnevernsvakten i å lete etter 17-åringen. Det gikk rykter om at lagerlokalet var et fordekt bordell, og at 17-åringen skulle befinne seg der. Jenten ble funnet i lokalet, der hun arbeidet som massør med dekknavn.

På innsiden av en skapdør ble det funnet en prisliste, og i et pengeskrin ble det funnet en mindre mengde penger og kondomer.

Retten fant det bevist at 64-åringen fremmet de to kvinnenes prostitusjonsvirksomhet, gjennom å leie lokalet, møblere det, sørge for renhold og annonsere for stedet i avisene.

Under rettssaken kom det frem at minst åtte kvinner arbeidet som ufaglærte massører i lagerlokalet, men retten fant det ikke bevist at flere enn to av kvinnene hadde vært prostituerte. Med unntak av en kvinne arbeidet alle kvinnene under dekknavn, og 64-åringen kjente ikke kvinnenes virkelige navn.

64-åringen forklarte selv at han fikk halvparten av pengene jentene fikk for massasjene de utførte. Med en leie på bare 2000 kroner i måneden for lokalet, har det trolig vært en lukrativ geskjeft for 64-åringen.

Tingrettsdommer Brit-Mari Tveit skriver i dommen at «det av allmennpreventive grunner er nødvendig med streng reaksjon mot lovovertredelser av denne karakter. Hertil kommer at de kvinner som drev virksomheten, var svært unge». Likevel slipper 64-åringen å sone. Han ble dømt til 21 dagers betinget fengsel. Til tross for at 64-åringen har en formue på en halv million og tjener 250 000 i året, må han ikke betale saksomkostninger.