2. juni i år havnet 69-åringens bil utfor Bjørsvik kai i Lindås kommune. Inni bilen satt mannens to år gamle barnebarn.

Gutten var under vann i nærmere 45 minutter før dykkere fikk ham på land, og lå lenge i koma på Haukeland Universitetssykehus.

Toåringen overlevde ulykken, men ble likevel påført store skader som følge av langvarig oksygenmangel, og politiet mener bestefaren har et visst ansvar for det som skjedde.

Betydelig innsats

Ifølge politiadvokat Line Skjengen kan dermed 69-åringen i utgangspunktet straffes for uaktsomt å ha påført noen skade ved bruk av motorvogn, men politiet har med

støtte fra Statsadvokatene i Hordaland kommet til at bestefaren bør slippe med påtaleunnlatelse.

— Det er lagt vesentlig vekt på det nære forholdet mellom mistenkte og barnet. Det er videre lagt vekt på hans betydelige innsats på ulykkesstedet, samt graden av uaktsomhet, sier Skjengen.

Påtaleunnlatelse brukes kun i spesielle tilfeller, og innebærer at politiet unnlater å reise tiltale for en straffbar handling, selv om de anser det bevist at siktede er skyldig.

Bestefaren: - Vanskelig tid

BT har vært i kontakt med 69-åringen, som fredag fikk beskjed om at han ikke vil bli straffeforfulgt. Han ønsker ikke å stille til intervju, men legger ikke skjul på at saken har vært en stor belastning.

— Jeg er lettet over at politiet har avsluttet saken, men selve ulykken er fremdeles tung å bære. Det har vært noen vanskelige måneder. Heldigvis gjør gutten fremskritt, selv om det tar tid, sier 69-åringen til BT.

Han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer.

Toåringen var sammen med bestefaren og sin eldre søster da ulykken skjedde, og politiet legger til grunn at 69-åringen hadde ansvaret for å føre tilsyn med barnebarnet.Politiet mener gutten selv vred om nøkkelen og fikk start på bilen, som sto i gir. Deretter rygget personbilen bakover og videre utfor kaikanten.

Bestefaren kjempet en lang og desperat kamp for å prøve å redde gutten ut av bilen mens den drev utover i vågen. Da det ikke lyktes, fant han en robåt og rodde ut til stedet hvor bilen til slutt sank. Heller ikke denne gangen lyktes det bestefaren å få gutten opp.

Kjempet for livet

Til slutt ble 69-åringen hentet opp av det iskalde vannet av en privatperson. Også han lå i koma på Haukeland etter å ha vært under vann, men kom seg fra hendelsen uten varige mén.

Vitner til hendelsen har tidligere uttalt at bestefaren gjorde en fantastisk innsats for å redde barnet.— Han gjorde alt man kan forvente, og mer til. Når du holder på til du er nesten bevisstløs, er det ikke mer man kan forlange, sa ekteparet Reidun Sperrevik og Per-Bjørnar Fagernes til BT 3. juni i år.

Trolig har det kalde vannet vært en medvirkende årsak til at gutten overlevde.

— Blir en kropp raskt nedkjølt, noe den blir på et lite barn, så bruker cellene mindre surstoff. Det kan ha vært med på å redde gutten i dette tilfellet, sa AMK-sjef Guttorm Brattebø i Helse Bergen på generelt grunnlag til BT noen dager etter hendelsen.

BT var fredag ettermiddag i kontakt med guttens bistandsadvokat, Beate Hamre. Hun er på reise, og hadde ikke anledning til å kommentere saken.