Statsadvokatene i Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane har besluttet å henlegge saken etter bevisets stilling.

Statsadvokat Jogeir Nogva sier at henleggelsen er begrunnet med de helt spesielle kjøreforholdene på stedet ulykkesdagen.

En 69 år gammel kvinne omkom og to andre personer ble hardt skadet da et vogntog og en personbil kolliderte midt på en bro som var speilblank av is.

Ekstremt glatt Det ble i etterkant reist skarp kritikk mot Mesta og Statens vegvesen fordi det ikke skal ha vært strødd på strekningen. Mesta er entreprenør for Statens vegvesen og utfører strøing og salting på europaveiene.

Ulykken skjedde mellom Flenjatunnelen og Fretheimtunnelen på E 16. Etterforskningen har vist at veibanen ikke var spesielt glatt ved nedkjøringen til broen, mens veidekket de få meterne på selve broen var så såpeglatt at redningsmannskapene ikke klarte å holde seg på beina.

Det har derfor ikke vært grunnlag for å påstå at noen av sjåførene eller Mesta skal ha opptrådt uaktsomt, selv om veitrafikkloven krever at alle som ferdes på veien skal være aktsomme og ta spesielt høyde for vanskelige kjøreforhold.

Går ikke videre Henleggelsen kan påklages videre til Riksadvokaten. Trygve Skjerdal mistet sin mor, Borgny Skjerdal, i ulykken, og hans far ble alvorlig og varig skadet. Han sier at familien ikke vil anke saken videre, men at de avventer rapporten fra Statens havarikommisjon for transport, som er ventet om ikke lenge.

Mesta skal like før ulykken ha blitt varslet om at det var farlig glatt på den aktuelle broen, men strøbilene skal først ha kommet etter at ulykken var skjedd.

SÅPEGLATT: Veien på broen mellom Flenjatunnelen og Fretheimtunnelen var såpeglatt da ulykken skjedde. Arkivfoto: Kjetil Lien Nilsen