INGUNN RØREN ingunn.roren@bergens-tidende.no

Datteren var bare 16 år gammel da hun døde av en overdose heroin i fjor. Da hadde det i lengre tid vært strid om hvem som skulle ha omsorgen for henne.

I oktober 1997 fattet Fylkesnemnda vedtak om at barnevernet skulle ha omsorgen for den da 13 år gamle jenten. Et halvt år senere tok faren med seg jenten, og oppholdt seg blant annet i Sverige med henne. Jentens mor er død.

Jenten ønsket selv å bli med faren sin, men etter fire måneder ville hun tilbake til barnevernet. Hun kom tilbake, men faren ble etterforsket for å ha tatt med seg datteren. Han ble tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 216 – for å ha unndratt datteren fra barnevernets omsorg.

Den manisk-depressive jenten rømte høsten 2000 fra en institusjon i Telemark, der hun var tvangsplassert. Jenten ville selv bo hos sine tidligere fosterforeldre i Bergen. Bare noen dager etter at hun rømte, ble den 16 år gamle jenten funnet død av en overdose heroin. Barnevernet har i ettertid tatt kritikk for måten jentens sak ble håndtert på.

Faren var fortsatt tiltalt for å ha unndratt datteren fra barnevernets omsorg, og saken mot ham skulle gått for retten bare noen måneder etter at datteren døde. Nå har påtalemyndigheten trukket saken tilbake.

– Humanitære hensyn gjorde at vi valgte å trekke saken og bruke påtaleunnlatelse som reaksjonsform. Det er helt spesielle omstendigheter i denne saken, og ved å bruke påtaleunnlatelse har vi statuert at det faren gjorde var ulovlig, men han slipper straff, sier politiadjutant Sidsel Isachsen ved Bergen politidistrikt.