Påtaleunnlatelsen fra Statsadvokatene i Hordaland innebærer at det ikke skal reises tiltale mot kvinnen, selv om det finnes beviser nok til at saken kunne havnet i retten.

Ulykken skjedde på Voss 19. desember i fjor. Moren hadde satt den vesle babyen i en babystol i badekaret og festet stolen med tre sugekopper. Vannet ble satt på før kvinnen forlot rommet for å ta en telefon.

Ifølge siktelsen hadde moren en promille på minst 1,37 promille på dette tidspunktet.

Mens kvinnen var borte, skal badestolen ha veltet slik at den vesle jenten falt bakover og fikk hodet under vann. Hun ble gjenopplivet, men døde av skadene drøye to måneder senere.

Statsadvokat Gert Johan Kjelby mener skyldsspørsmålet i saken er klart og at kvinnen opptrådte uaktsomt. Når han likevel lar være å ta saken til retten er det fordi moren allerede har det svært vanskelig.

Hun har fulgt datteren gjennom det to måneder lange sykehusoppholdet og har også pådratt seg en hodeskade som har forverret helsetilstanden hennes.

Hvis kvinnen gjør noe straffbart i prøvetiden på to år, kan hun likevel bli straffet for det som har skjedd.