Hordaland politidistrikt har etterforsket eventuelle straffbare forhold. Nå er saken henlagt ut fra bevisets stilling, opplyser politiadvokat Anders Johnsen.

Videospesial: Alt om Server-ulykken

Han sier at politiet har lagt stor vekt på rapporten fra sjøfartsinspektøren i Bergen, John Ramsøy. Hans rapport ble levert i slutten av april og er ikke offentliggjort.

– Vi har blant annet fulgt sjøfartsinspektørens innstilling om ikke å straffeforfølge noen på grunnlag av bevisets stilling, sier politiadvokat Anders Johnsen.

— Uheldige omstendigheter

Betyr det at det har skjedd noe kritikkverdig?

– Vi har vurdert flere forhold, med utgangspunkt i manglende rapportering, om det burde vært rapportert tidligere at fartøyet var i havsnød, navigasjonsvalg, lasteringen, været, om de hørt tilstrekkelig på værmeldingen og lytteplikten til trafikkstasjonen i området. Det var mange uheldige omstendigheter, men det blir vanskelig å si at noe kunne vært gjort annerledes og hva det skulle vært. Vi har konkludert med at det ikke er korrekt å straffeforfølge noen, sier Johnsen.

I tillegg til rapporten fra sjøfartsinspektøren, har politiet blant annet basert seg på egne avhør av mannskap og los.

Kostet flere hundre millioner

– Vi foretar oss ikke noe mer i denne saken. Om det skulle skje noe videre, måtte det være at skipsfører eller rederiet mener at henleggelsesgrunnen ikke er korrekt, sier Johnsen.


Les samtalen mellom lasteskipet og trafikksentralen — og hør det dramatiske nødropet fra «Server» her.

Over 600 tonn olje lekket ut fra den forliste lastebåten, og store strandområdet i en rekke kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane ble forurenset.

Det er gjennomført en omfattende oljesaneringsaksjon de siste månedene. Forliset og opprenskningen har kostet flere hundre millioner kroner.

Alt om Fedje-ulykken her

SLIPPER TILTALE: Kaptein Andreas Dimarakis.
EIRIK BREKKE
KYSTVERKET