Kravet om minst 40 prosent representasjon for begge kjønn i private allmennaksjeselskaper og offentlige aksjeselskaper trådte i kraft 1. januar 2004. Aksjeloven inneholder et eget kapittel med særregler for selskaper som er heleid av staten.

– Det er uheldig og lite offensivt at det ikke stilles de samme kravene til kommunene som til staten. Det er naturlig at regjeringen ser på dette, sier likestillings— og diskrimineringsombud Beate Gangås til Aftenposten.

Ved utgangen av 2004 var det registrert 1.420 kommunale aksjeselskaper i Norge.