Vikernes har sonet 12 år av dommen på 21 års fengsel. Advokat John Christian Elden sier til NRK at han mener Vikernes soner på overtid.

– Han er skuffet over vedtaket fordi han var innstilt på en løslatelse for å komme tilbake til samfunnet, seier Elden.

I 1994 ble Vikernes dømt til 21 års fengsel for drapet på Øystein Aarseth samt tre kirkebranner, deriblant Holmenkollen kapell.

Etter tidligere regelverk er det åpning for prøveløslatelse etter 12 år av en livstidsdom. Men i løpet av årene Vikernes har sittet bak murene, har Stortinget utvidet dette til 14 år. Elden mener det er urimelig at dette skal få tilbakevirkende kraft.

– Nå er det ikke slik at lover aldri har tilbakevirkende kraft, sier direktør ved Kriminalomsorgsavdelingen Nina Messel. Hun ser imidlertid at det slår negativ ut for dem som er i gang med soningen.

Elden vurderer nå søksmål eller ny søknad om prøveløslatelse.