GUNNAR WIEDERSTRØM

Det blir ikke gratis parkering for sentrumsboerne likevel. Byrådet mener bykassen ikke skylder boligsonefondet en krone.

Bergens Tidende skrev tidligere i år at bykassen var tilført nærmere ti millioner kroner som egentlig skulle gått inn til boligsonefondet. Dette fondet er bygd opp med de pengene alle sentrumsboere med bil må betale for å la bilen stå parkert på kommunal gategrunn. Pengene skal brukes til bygging av parkeringsanlegg. Kontrollutvalget vedtok at pengene måtte betales tilbake til fondet.

Finansbyråd Trond Tystad sa den gang til Bergens Tidende pengene kunne betales tilbake ved at beboerne slapp avgift over en periode. Han tok forbehold om penger urettmessig hadde havnet i kommunekassen.

Nå viser utregninger at boligsonefondet ikke har penger til gode. Det er kommunekassen som har subsidiert fondet med beløp som langt overstiger de utbetalingene som har gått andre veien. Derfor slipper ikke sentrumsboerne unna boligsoneavgift for en periode, slik Tystad antydet. I stedet stikker bykassen av med overskuddet på boligsonefondet også i 2002, dersom bystyret følger anbefalingene fra byrådet.