I en fersk dom fra Gulating lagmannsrett, er en 37 år gammel bergenser dømt for kjøp og salg av hele 18 kilo hasj.

37-åringen tilsto selv forholdet, først i Bergen tingrett, siden i Gulating. Han innrømmet å ha kjøpt hasjen på kreditt i tre ladninger.

Da politiet pågrep ham og ransaket leiligheten hans, fant de 226.000 kroner i kontanter. De pengene erkjente mannen kom fra å ha solgt varene.

Tilsto mer enn politiet visste

De fant også noe hasj hos ham, men mannen selv oppga at han hadde kjøpt og solgt 18 kilo hasj.

— Tilståelsen gikk mye lengre enn det politiet hadde bevismessig dekning for, idet han tilsto befatning med et betydelig større kvantum enn det som allerede var i politiets beslag, skriver dommerene.

Pengene var likevel bare en del av alt han solgte. I dommen skriver lagmannsretten at han også hadde nedbetalt gjeld.

I Bergen tingrett fikk mannen i desember betinget fengsel i to år og to måneder, på betingelse av at han gjennomførte såkalt narkotikaprogram med domstolskontroll.

Dette er en spesialprogram som har vært prøvd ut med relativt gode resultater. De som blir dømt til programmet, slipper fengsel på vilkår av at de hele tiden holder seg rene for narkotika. De blir testet regelmessig for stoffbruk. Om de glipper, vanker fengsel i andre enden.

- For mild straff

Mannen fikk også strafferabatt på grunn av tilståelsen.

Men Statsadvokaten i Bergen anket dommen. De mente den var for mild, og la ned påstand om ett år i fengsel.

Forbrytelsen var for grov, mente de, til å slippe fengselsstraff.

I dommen fra Gulating får politiet medhold fra én av dommerene.

— Domfelte har hatt et fast forbrytersk forsett der omsetningen ga et betydelig overskudd i forhold til det domfelte trengte for å finansiere eget misbruk av narkotika, står det i dommen.

- Pliktoppfyllende

De andre dommerene beskriver en mann som har fått seg arbeid.

— Han beskrives å være pliktoppfyllende og motivert, og det er ingen indikasjoner på at han lenger ruser seg. Han synes å være kommet godt i gang med en rehabilitering og å være i kjerneområdet for narkotikaprogrammet beregnet for rusmisbrukere, står det i dommen.

37-åringen ble dømt til 2,5 års betinget fengsel, på vilkår av at han fullfører narkotikaprogrammet.