I februar i fjor ble bergenseren frifunnet for å overført HIV-smitte til en mannlig prostituert i Tropic Sauna i Bergen. Påtalemyndigheten anket dommen. Men nå har Bergen tingrett funnet det hevet over enhver rimelig tvil at 52-åringen forsettlig utsatte fornærmede for den smittsomme sykdommen.

Slipper å sone

I skjerpende retning legger retten vekt på at tiltalte har hatt gjentatte ubeskyttede orale og anale samleier med fornærmede, uten at han på noe tidspunkt informerte om sykdommen sin eller krevde bruk av kondom.

Retten mener at tiltalte har opptrådt kynisk og i strid med medisinske råd. Likevel slipper han å sone. Straffen på 90 dager fengsel blir gjort betinget med en prøvetid på to år.

I formildende retning har retten lagt vekt på at saken er blitt svært gammel, uten at det kan lastes tiltalte, og at dette har vært en merbelastning for tiltalte og hans familie.

Jobbet som prostituert

I 2006 fikk tiltalte, som er bifil, konstatert at han var HIV-positiv. Han møtte fornærmede første gang på Tropic sauna høsten 2009. Retten har funnet det bevist at fornærmede jobbet der som prostituert. De har hatt sex cirka ti ganger, og det ble aldri brukt kondom. At fornærmede selv tok en kalkulert risiko og opptrådte uforsiktig, legger retten mindre vekt på.

Fornærmede har erkjent at han i løpet av de to og et halvt årene han jobbet på saunaen, hadde ubeskyttet sex med mange forskjellige menn. I 2009 fikk han vite at han var HIV-positiv.

Fikk vite på Gaysir

På Gaysir, en digital møteplass for homofile menn, fikk han senere det året vite at 52-åringen er HIV-smittet. Han politianmeldte sin tidligere kunde.

Politiets etterforskning har også ført til at det er blitt tatt ut tiltalebeslutning mot eieren av Tropic sauna for menneskehandel. Hovedforhandlingen i denne saken skal holdes i august.

TROPIC SAUNA: Inngangen til lokalene i Sandviken lå delvis skjermet fra hovedveien. I saunaen har homofile jaktet tilfeldig sex siden nittitallet.
Tor Høvik