• Jeg ble mer og mer uforsiktig, sier kvinnen som underslo 5,4 millioner fra banken hun jobbet i. I går ble hun dømt til fengsel i to år og ti måneder.

RUNE CHRISTOPHERSEN

DAG IDAR TRYGGESTAD

— I fjor sommer tenkte jeg at jeg ikke orket mer av dette spillet, og bestemte meg for å få en slutt på det. Jeg ble mer og mer uforsiktig når jeg tok penger, og trodde det kom til å bli oppdaget. Men det ble det ikke.

Dette forklarte kvinnen som inntil i fjor høst var en betrodd og erfaren ansatt i en DnB NOR-filial i Hordaland.

Førte regnskap

Nå har hun mistet jobben, og er dømt til fengsel for å ha underslått 5,4 millioner fra sin tidligere arbeidsgiver. Hun må også betale banken 4,2 millioner kroner i erstatning.

Kvinnen fortalte i retten at hun var utslitt av å måtte skjule underslaget, som vokste seg større og større.

— Jeg ville legge alle kort på bordet. Å gå og skjule dette i så mange år unner jeg ikke min verste fiende, sa hun.

Hun førte nøyaktig regnskap over hvor mye hun tok. På baksiden av en bunke konvolutter noterte hun ned hvert enkelt beløp.

Banken har hatt langt dårligere oversikt. Selv etter nitid gransking har ikke utrederne i DnB NOR klart å påvise et større tap enn 4,2 millioner. Dermed ble ikke erstatningsbeløpet høyere enn dette.

Kvinnen ble altså dømt for underslag av over en million kroner mer enn det banken har klart å dokumentere. Den uforbeholdne tilståelsen gjorde at kvinnen fikk en solid strafferabatt.

Pengene har gått til vanlig forbruk, og til kvinnens sønner.

— Jeg ville så gjerne hjelpe, jeg ville så gjerne være snill. Jeg skulle være den moren som alltid hjalp til, forklarte hun i retten.

- Familien er uskyldig

Kvinnen jobbet i to forskjellige filialer, og flyttet det voksende underskuddet mellom ulike konti for at det ikke skulle bli oppdaget.

Retten påpeker at det åpenbart har vært en alvorlig svikt i bankens kontrollrutiner, men at dette ikke er en formildende omstendighet.

«Som mangeårig og svært erfaren ansatt var siktede kjent med svakhetene i kontrollrutinene, og hun har utnyttet dette og grovt misbrukt den tillit hun hadde som betrodd medarbeider», heter det i dommen.

Samtidig påpeker dommeren at kvinnen har spart både politiet og rettsvesenet for store utgifter ved å innrømme alt.

— Det er viktig å få frem at ingen har visst om underslaget. Familien min er helt uskyldig. De føler seg mistenkt av rykter og bygdesnakk. De har hatt det helt grusomt, sier kvinnen til BT.

Hennes forsvarer, advokat Odd Drevland, sier det ennå ikke er tatt stilling til om dommen skal ankes.