Mæland skulle vitne om en telefonoppringing hun fikk fra dommer Tor Bertelsen for 14 år siden, og som hun opplevde som utidig press.

Bertelsen er saksøkt av staten i en avskjedssak. Arbeidsgiveren hans mener han er uegnet til å jobbe som dommer i Bergen tingrett.

— Husker ikke alt

Byrådslederen var i utgangspunktet stevnet som vitne av Bertelsens advokat, Sigurd-Øyvind Kambestad. Nå blir hun frafalt.

— Jeg har snakket med henne, og hun har ikke så mye å tilføye utover det som allerede kommer frem i dokumentene. Det er en gammel episode, og hun husker heller ikke alt, sier Kambestad.

Episoden stammer fra våren 1999, da Bertelsen engasjerte seg i en samværssak til en venn av seg. Bertelsen reagerte sterkt på at datteren ble tatt fra vennen etter et akuttvedtak. Bakgrunnen var en anklage om incest. Bertelsen ringteMæland, som den gang praktiserte som advokat og var barnets hjelpeverge.

— Prøvde å påvirke

«Han presenterte seg som byrettsdommer, men sa at han ringte som privatperson. Jeg fikk fortalt at min klient, barnet, ikke snakket sant om faren. Jeg oppfattet at han brukte sin posisjon som dommer til å prøve å påvirke meg», saMælandda BT omtalte saken den gang.

Ifølge Mæland har hun ikke hatt noe ønske om å bli frafalt som vitne.

— Dette har de bestemt selv, skriver hun i en tekstmelding til bt.no.

- Hvordan så du på å skulle vitne?

— Det var ikke klargjort for meg hva jeg skulle vitne om og derfor har jeg ikke noen oppfatning av det, skriver hun.

Heller ikke regjeringsadvokaten vil be om at byrådslederen tar plass i vitneboksen.

— Hun var i utgangspunktet motpartens vitne. Episoden er godt dokumentert. Det er ikke aktuelt for oss å kalle henne inn, sier regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs

Bertelsen begynte sin forklaring ved 11.30-tiden.