KRISTINE HOLMELID

— En tung bør har falt fra skuldrene våre. I alle år har vi landet ulovlig med akutt kritiske pasienter. Landingsplass på sykehuset har vært en kampsak for oss i mange år. Men det er først når landingsplassen står ferdig at vi virkelig kan juble på pasientenes vegne.

Det sier overlege Bjarne Vikenes ved akuttmedisinsk seksjon ved Haukeland Universitetssykehus. Han er lokal medisinsk leder ved Luftambulansen Bergen.

Sparer ti minutter

Luftfartsverket tildelte i går konsesjon for helikopterlandingsplass på taket av sentralblokken ved Haukeland Universitetssykehus. Da kan pasienter i løpet av ett minutt eller to fraktes fra taket via heis til akuttmottaket.

I dag lander luftambulansen ved Store Lungegårdsvann. Det tar ca. ti minutter å frakte pasientene fra helikopteret og over i ambulanse og kjøre til Haukeland. Både tiden og omlastingen er kritisk for en del pasienter. Alle de andre større sykehusene i Norge har helikopterlandingsplass enten på taket eller vegg i vegg med akuttmottaket.

— Det er uhyre viktig at de ti minuttene kan brukes på livreddende behandling istedenfor på omlasting og transport. For noen pasienter kan den tiden være helt avgjørende, sier lege Geir A. Sunde og redningsmann Lars Rognerud ved Norsk Luftambulanse i Bergen.

I 2003 var det ca. 800 helikopterlandinger ved Store Lungegårdsvann med pasienter til Haukeland universitetssykehus. Luftfartstilsynet har nå gitt konsesjon for ca. 200 landinger i året på taket av sentralblokken ved sykehuset, på alle tider av døgnet.

Koster 15-20 millioner

Flere ganger i løpet av de siste årene har luftambulansen landet ulovlig like utenfor sykehusets hovedinngang for å redde liv. I løpet av et år har det vært maksimum ti landinger, anslår Bjarne Vikenes, lokal medisinsk leder for Luftambulansen Bergen. Men det siste halvannet året har det vært nedlagt forbud mot slik landing.

— For pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, blant annet traumepasienter med indre blødninger, pasienter som er nedkjølt eller har vært utsatt for drukning, samt hjertepasienter, er de ti minuttene en kritisk fase. Omlasting fra helikopter til ambulanse, med løft og ledninger og kanyler å passe på, er også en stor belastning, sier Bjarne Vikenes.

Helikopterplassen på sentralblokken vil koste mellom 15 og 20 millioner kroner. Når den er ferdig avhenger av Helse Bergens prioriteringer. Finansieringsspørsmålet vil bli avklart i løpet av høsten eller tidlig vinter.

— Målet er at den kan stå ferdig i løpet av 2005, sier Geir Pedersen, avdelingsleder ved Prosjektkontoret i Helse Bergen.

Landingsplass ved Haukeland

Haukeland Universitetssykehus har fått konsesjon til å anlegge og drive helikopterplass på taket av sentralblokken ved sykehuset.

I dag lander Luftambulansen Bergen ved Store Lungegårdsvann med pasienter til sykehuset.

Transporttiden til sykehuset er ca. 10 minutter. Både tiden og omlastingen kan være kritisk for noen pasienter.

Luftambulansen har flere ganger landet ulovlig like ved hovedinngangen til sykehuset for å redde liv. Det siste halvannet året har dette vært forbudt.

Helikopterplassen på sykehuset er klar i løpet av 2005 hvis Helse Bergen prioriterer det. Prislapp: 15-20 millioner kroner.

Fylkesmannen i Hordaland og Bergen kommune har anbefalt å innvilge konsesjonssøknaden.