— Dette ville blitt både komplisert, dyrt og lite hensiktsmessig, mener Nerheim.

Utenlandsstudentene reagerte sterkt etter at de i forbindelse med budsjettforliket ikke fikk den samme økningen i støtte til bo- og levekostnader som andre studenter.

Dette reduserer noen av skadevirkningene, mener utenlandsstudentene.