Brannsjef Helge Eidsnes gikk for et par år siden inn for å ilegge Vegvesenet dagmulkter dersom det ikke ble satt inn brannsikrende tiltak i en rekke tunneler. Mulktene ble fastsatt til 500 kroner dagen for hvert tiltak i hver tunnel som ikke var kommet på plass.

Direktoratet for brann— og elsikkerhet ga Vegvesenet frist ut 2003 med å foreta brannsikring av tunnelene.

— Denne fristen overholder vi. Det gjenstår bare noen detaljer før alle påleggene er etterkommet, sier Karsten Epland, prosjektleder for Statens vegvesens oppgraderingsprogram.

Kolltveittunnelen på Sotra og Stongafjellstunnelen på Askøy er blant de siste som har fått sikkerhetsoppgradering.

Når det gjelder mandagens dødsulykke i Fløyfjellstunnelen, der en mann i tyveårene omkom etter kollisjon med fjellveggen og påfølgende brann, konstaterer Epland at det monterte sprinkleranlegget fungerte som det skulle.

Det tok fyr i matter med PE-skum, som er brukt utenpå tunnelveggene for å hindre frostskader. Dette skummet har vist seg å være brennbart, og er fjernet eller oversprøytet med betong i en rekke norske tunneler.

— Noen slike matter er allerede fjernet fra deler av Fløyfjellstunnelen. Vi arbeider med å fjerne enda flere - der det ikke er påvist fuktighet, sier Karsten Epland.

Brannteknisk ekspert Dag Skansen var i gårsdagens BT skeptisk til om sprinkleranlegget i tunnelen er dimensjonert til å kverke større branner. Det blir tilbakevist av Tore Eide. Hans firma prosjekterte og monterte anlegget da tunnelen var ny.

— Det finnes ikke effektive sprinkleranlegg hvis en tankbil tar fyr. Men sprinklersystemet i Fløyfjellstunnelen er kraftig nok dimensjonert til å slokke en brann i en lastebil med for eksempel møbler, sier han.

Karsten Epland i Statens vegvesen forteller at det for ikke lenge siden ble avholdt en øvelse i tunnelen med to personbiler i brann.

— Også da virket sprinkleranlegget som det skulle, sier prosjektlederen for brannsikringstiltakene i de lokale tunnelene.