Helse Bergen arbeider med en tiltakspakke for å bedre arbeidsmiljøet ved avdelingen.

Helse Bergen ble bedt om å levere dokumentasjon på dette arbeidet innen 30. september. Det skjedde ikke. Arbeidstilsynet truet med tvangsmulkt, på grunn av treg fremgang i arbeidet.

Nå har helseforetaket fått ny frist 20. desember. Den lover sykehuset å holde.

— Vår beslutning om ny frist er tatt på bakgrunn av en arbeidsplan lagt frem av Helse Bergen som vi finner tilfredsstillende, forteller distriktsjef Kari Birkeland ved Arbeidstilsynet.

Ba om kartlegging

— Vi burde selvsagt ha sørget for at vi hadde levert en skriftlig redegjørelse innen den fristen Arbeidstilsynet hadde bedt om, skriver direktør for Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen, Hans Olav Instefjord, i en pressemelding.

Det var i forbindelse med den landsomfattende «God vakt!»-kampanjen at det kom pålegg om at Helse Bergen skulle bedre ulike sider ved arbeidsmiljøet, blant annet ved den regionale sikkerhetsavdelingen. Sikkerhetsavdelingen fikk en kortere frist enn resten av helseforetaket.

Arbeidstilsynet har bedt om en kartlegging av samarbeidsforholdene på avdelingen og hvilke tiltak som er tenkt satt i verk.

Hans Olav Instefjord.
Klemetsen, Fred Ivar U.