— Jo, vi får iblant særønsker om benker. Men det er ikke blitt færre steder å sitte ned i vår bydel i hvert fall - heller noen flere, sier bydelsgartner Tor Christiansen i Bergenhus parkdrift som har opp mot 500 benker å passe på.

Flere benkeeiere

Men det er ikke bare Christiansen og hans folk som har benker å ta hånd om. Veietaten i kommunen har også en andel, og utgangspunktet for vår benk-interesse viste seg å høre til der: savnede sitteplasser i Harald Hårfagres gate. De kommer imidlertid tilbake når trafikkomleggingen dersteds er ferdig, får vi vite.

— Vi setter ut benker i forbindelse med rehabilitering av gater og arealer. For eksempel skal vi om en måneds tid sette ut urner og benker i Daniel Hansens gate - men vi håper at bydelsgartneren kan ta seg av vedlikeholdet, sier sjefingeniør Ove Bjørkhaug forsiktig optimistisk.

17 typer pluss pluss

Vedlikeholdet av byens benker tar ikke så lite av parkfolkenes tid. Bydelen har rundt 17 forskjellige benketyper pluss en del «oddebenker» og benker som er spesiallaget for prosjekter som Vetrlidsallmenningen og Torgallmenningen.

Mange benker blir av forskjellige grunner skiftet ut (det har noen velforeninger og institusjoner fått glede av) - bare de siste par årene har bydelen fått ca. 150 nye benker. Og Christiansen vil helst ha benker som kan stå ute hele året, så sparer man lagerplass og arbeidet med å ta dem ut og inn. Et annet moment for nyanskaffelser er tyngden og hvorvidt de skal være fastmontert eller ikke - det finnes jo enkelte som synes det er morsomt å flytte eller hive våre felles sitteplasser rundt i landskapet.

Ulefoss-benken er den store klassiker som man kan finne for eksempel i Teaterparken, deler av Byparken, i Fjellveien og andre steder. For oss er klassikeren de tunge, lysegrønne trebenkene ved Smålungeren. Dagens benker har ikke noen imponerende alder, men de er laget etter en gammel modell.

Egen design i Nygårdsparken

En annen type som er litt spesiell, er benkene i Nygårdsparken. Fagfolkene tror de kan være fra Landsutstillingen i 1928. Den var riktignok ikke i Nygårdsparken slik Landsutstillingen i 1898 var, men benkene kan være havnet i parken etter utstillingen var over.

Disse benkene blir tatt vare på. Det betyr at de nå i tur og orden blir tatt inn på et verksted for sandblåsing og galvanisering av smijernet mens parkdrifts egne folk snekrer og maler treverket. Dessverre har taggere allerede vært ute og griset på noen av de istandsatte benkene - «her er det bare å male på nytt,» sukker Monica Haukeland som for tiden har overoppsynet med parken.

BENKER I BUNKER: Monica Haukeland og de andre i parkdrift snekrer og maler på benkene i Nygårdsparken etter smijernet har vært til sandblåsing og galvanisering.<br/> FOTO: BJØRN ERIK LARSEN