Det største opposisjonspartiet presenterte i dag sitt alternative bybudsjett. I år har partiet et håp om å få være med å styre hvordan Bergen skal bruke pengene sine. Byrådet har ikke lenger flertall i bystyret etter at Frp gikk ut.

— Vi regner jo med at Frp og byrådspartiene blir enige om et budsjett. Men det er viktig å vise frem en annen vei. Dessuten er det enkelte punkter vi er enige med Frp om, og som er i strid med byrådets budsjettforslag, sier Aps gruppeleder Terje Ohnstad.

Tar maks eiendomsskatt Den viktigste endringen Ap vil gjøre i budsjettet, er å øke eiendomsskatten tilbake til 2007-nivå - og litt til. Mens bergenserne etter byrådets halvering i vår betaler 3 promille i eiendomsskatt, ønsker Ap å øke den til 7 promille.

I tillegg vil partiet utvide eiendomsskatten til å gjelde hele kommunen, det vil si også i villaområdene på Hjellestad og lignende grisgrendte strøk.

— Totalt gir dette oss 235 millioner kroner med å rutte med. Dette er penger som vil gi mer velferd og en bedre hverdag for tusenvis av bergensere, sier Ohnstad.

Sykepleiere skal slippe å vaske Et av områdene som pengene skal brukes på, er å ansette eget vaskepersonale i sykehjemmene. Den tjenesten ble lagt ned i 2002, og siden har sykepleierne selv måtte vaske både fellesarealer og beboernes rom ved de fleste sykehjem i Bergen. Også klesvasken må sykepleierne ta.

— Det er håpløs tidsbruk at høyt utdannede sykepleiere må bruke mye av sin arbeidstid på å vaske. Det går veldig mye tid til dette, blant annet fordi de må skifte klær hver gang de skal vaske. Med eget vaskepersonale vil sykepleierne kunne bruke mer tid til de mange beboerne som trenger mer pleie og omsorg, sier Hallgeir Utne Hatlevik, som sitter i komité for helse og omsorg.

Dette er noen av driftstiltakene Ap ville brukt penger på:

  • Sosialhjelpssatsene skal økes i takt med prisstigningen (+10,8 mill. kroner)
  • Unngå økt egenbetaling for hjemmehjelpstjenester (+ 9,7 millioner)
  • Innføring av eget renholdspersonale på sykehjem (+18 millioner)
  • Kompetanseheving av hjemmesykepleiere (+ 10 millioner)
  • Omgjøre kuttene i driftstilskudd til barnehager (+32 millioner)
  • Flere undervisningstimer i skolen, 5. til 10. trinn (+ 10 millioner)
  • 35 flere lærerstillinger (+ 17 millioner)I tillegg vil Ap styrke kulturbudsjettet, bruke mer penger på sykkel- og turstier og la Fløibanen beholde egenkapitalen sin.

På investeringsbudsjettet vil Ap fremskynde bygging av nytt sykehjem og bygge ny, permanent barnehage ved Nygårdsparken. Derimot ønsker Ap ikke å kjøpe Valheim skole i Gravdal av fylkeskommunen for å gjøre den om til barnehage.

Bybudsjettet skal vedtas i bystyret 14. Desember.