Rektorene skal bli tydeligere pedagogiske ledere, inspektørene får nytt navn og mer ansvar. Flere ledere gir bedre skole, tror byrådet.

— Undersøkelser viser at Norge er svake på pedagogisk ledelse i skolen, sier skolebyråd Filip Rygg (KrF).

— I Bergen ønsker vi å ta grep for å få en bedre skole.

Tror på andre løsninger Opposisjonen mottok saken med blandede reaksjoner.

Simen Willgohs (SV) merker seg at byrådet ikke er villig til å legge inn ekstra midler til administrasjon, selv om rektor og ledelsen skal bruke mindre tid til papirarbeid.

Det er en bekymring Pål Hafstad Thorsen (Ap) deler.

— Her blir det i realiteten mer midler til administrering og mindre til lærerne, sier han.

Drammen

Som BT skrev tirsdag ønsker byrådet å endre ledelsesmodellen ved skolene. Inspirasjonen hentes fra Drammen. Målet er en rektor som sterkere pedagogisk leder, et sterkere lederteam og mindre papirarbeid i ledelsen.

— Det er få ledere og mange ansatte i skolen. Det er en svakhet ved dagens modell. Vi vil ha flere ledere, sier Filip Rygg.

Det skal løses med å gjøre dagens inspektører om til avdelingsledere med et klarere definert ansvar.

- Tydelige ledere I motsetning til dagens inspektører skal avdelingslederne har krav om 30 prosent undervisning og 50 prosent administrativt arbeid.

— Vi skal ikke ha en som er litt leder og litt lærer. Vi skal ha en leder med undervisningstid, sier Rygg.

Det skal gi tettere og bedre lederteam, frigjøring av tid til pedagogisk oppfølging av lærerne og dermed en bedre skole.

Hva synes du om den nye modellen? Si din mening her.