— Det snakkes mye om Bergens problemer. Dette er løsningen, sier Kjell Kristensen.

Han representerer de ti lokalbedriftene på Herdla som har gått sammen om å lage videoen som viser hvordan de ser for seg Tverrsambandet.

Her kan folk få arbeide der de bor Kjell Kristensen

Kristensen har jobbet med Tverrsambandet siden 2002.

— Det er vanskelig for oss i distriktet å få politikere til å høre etter når vi står på en talerstol. Det er mye bedre å lage en film som viser hvordan det kan bli.

Se grafikk over Tverrsambandet

Derfor er det bra

  • Etter mitt syn er dette et av de viktigste prosjektene i bergensområdet og Hordaland fylke fordi det løser ting. Det vil gi mindre press på trafikken gjennom Bergen, noe som reduserer forurensingen. Det vil også skape infrastruktur, arbeidsplasser og liv i distriktet, sier Kristensen.

— Det må legges til rette for industri utenfor Bergen. Med denne løsningen slipper folk å pendle, man kan bo der man jobber.

Han er særlig opptatt av mulighetene dette vil skape for næringslivet.

— Det gir direkte infrastruktur til bedriftene. Vi har tenkt å være med i samfunnet, selv om vi bor ute i distriktet, sier Kristensen.

- Lønner seg Tverrsambandets far mener at løsningen han skisserer fort vil bære seg samfunnsøkonomisk.

— Basert på tall fra Veikontoret, har vi beregnet at forslaget skal koste 830 millioner kroner, sier han.

Og lister opp fordelene ved sambandet:

— Verdiskapningen øker, og det er plass til hundrevis av bedrifter og tusenvis av boliger her.

Hva synes du om forslaget? Si din mening her.