— Vi vurderer lysregulering i krysset ved Hylkje og har rekkefølgekrav på et annet vegkryss. Vi kan ikke akseptere mer utbygging i området før ny E 39 er på plass, sier Sindre Lillebø, seksjonssjef i Statens Vegvesen.

Og planene står i kø, for i Åsane nord er det stort potensiale for både mer næringsutvikling og boligbygging. Ingen av delene er mulig før trafikkavviklingen blir bedre og sikrere. Statens Vegvesen jobber med ulike løsninger på strekningen fra Midtbygda sentralt i Åsane til Nordhordlandsbroen.

— Det er viktig at man har trafikksikre veier. I perioden 2001 til 2010 er det registrert 113 ulykker der politiet har vært involvert på E 39 i Åsane. Av de 208 skadde og drepte i disse ulykkene, var tre drept, fem alvorlig skadd og 200 lettere skadd. Intensjonen vår innenfor de rammer og midler vi har er å få vekk alle alvorlige ulykker, sier Lillebø.

— Statens Vegvesen må ta på alvor trafikksikkerheten i Åsane nord og prioritere midlertidige tiltak mens vi venter på Nyborgtunnelen. Og så må de gjøre noe med gjennomgangstrafikken i Salhusvegen, som overhodet ikke er dimensjonert for alle bilistene som vil unngå Steinestøvegen. Statens Vegvesen er vår faginstans på trafikksikkerhet, og de må gjøre jobben sin, sier Ruth Grung (Ap), leder for Komite for miljø og byutvikling i Bergen Kommune.

Løsningen

Nyborgtunnelen, som blir den fremtidige E 39 gjennom området, er løsningen som alle venter på, men fortsatt gjenstår en lang planprosess før den står klar. Informasjon om de ulike alternativene ligger nå ute til offentlig ettersyn. Avhengig av politisk enighet, reguleringsplaner og finansiering, så kan det være mulig å starte anleggsarbeidet i 2015 eller året etter, ifølge vegvesenet.

— Vi har purret i flere år på at byråden klarer å få regulere ferdig Nyborgtunnelen, og da er det løsningen inn mot Åsane senter som mangler. Det er viktig at Nyborgkrysset får en god løsning både for lokaltrafikk og for dem som skal videre på en fremtidig Ringvei Øst, sier Grung.

I ventetiden

I tiden frem til Nyborgtunnelen står ferdig, vurderer man midlertidlige tiltak, som midtrekkverk.

— Vi holder på å planlegge midtdelere fra Tuft og frem til Hordviktunnelen og videre over Flatøy. Dette er inne med midler i Nasjonal Transportplan (NTP), sier Lillebø.

Han mener arbeidet kan starte opp i 2013. Kravet er 12,5 meters veibredde, og dette er utfordringen enkelte steder på strekningen, men det er mulig å få dispensasjon.

— Av midlertidige tiltak har vi tidligere satt opp fotobokser, lysregulert kryss ved Breistein og redusert fartsgrensen. Vi vurderer også lysregulering i krysset ved Hylkje. Eikåstunnelen, som påbegynnes tidlig neste år, vil avhjelpe på ulykkene som har vært på Vikaleitet, sier Lillebø.

Hva synes du om tiltakene som skal sikre strekningen Vågsbotn-Nordhordlandsbroen? Si din mening.