I går skrev BT at Bergen har flest biler i landet målt i forhold til innbyggere. Samtidig seiler miljø og transport opp som den viktigste valgkampsaken. Vi har spurt politikerne hva de mener byen må gjøre for å hindre trafikkaos. Her er oppskriftene:

Trude Drevland, ordførerkandidat Høyre

— Vi har jo satt i gang en del allerede. Blant annet at man skal få lov til å kjøre i kollektivfeltet hvis man er mange nok i bilen. I tillegg har vi enhetstaksten på buss.

— Vi må alle sammen legge om vanene våre, og passe på at vi ikke blir «matpakkekjørere», det vil si at vi kjører alene i bilen. Jeg vil oppfordre alle bergensere til å være flere i hver bil. Det prøver jeg å tenke på, selv om jeg ikke alltid er flink nok.

Ruth Grung, ordførerkandidat Ap

— På kort sikt mener vi at åpning av hele Klostergarasjen og informasjonsskilt langs innfartsårene vil hjelpe på trafikksituasjonen i sentrum. Ellers må vi få flere arbeidsreisende over på buss. En utvidelse av ungdomskortet til de over 18 år er en måte å gjøre det på. Jeg drømmer om flere sykkelveier.

— Ap har ikke konkludert når det gjelder veiprising, men vi bruker gjerne bompenger til miljøtiltak.

Gunnar Bakke, ordførerkandidat Frp:

— Vi er enig i at buss er blitt et annenrangs transportmiddel. Derfor burde man satse på å bygge egne busstraseer i tillegg til nye veier. Da slipper bussene å stå i samme kø som bilene. Frp er imot alle former for veiprising. Bilen er en nødvendighet, og kollektivtrafikken må sørge for å bli mer attraktiv. Å bygge bybane er å begynne i feil ende.

Lisbeth Iversen, miljøbyråd KrF:

— Vi gjør en ambisiøs satsing på kollektivtrafikken. Fra 1. juni får vi tidenes beste priser med 23 kroner over hele byen. Den er viktig, men ikke nok. Dessuten må vi få på plass et skikkelig park & ride-system, hvor man kan parkere bilen og gå på busser. Høyere parkeringspriser og bompenger vil gjøre det mer kostnadskrevende å velge bilen.

Anders Skoglund, gruppeleder Venstre:

— Vi må avlive myten om at det å bygge mer veier vil bedre trafikkproblemene. Det vi trenger er et radikalt forbedret kollektivtilbud med enhetstakst. Dessuten må Bybanen forseres til alle bydeler.

— Det er helt nødvendig å innføre rushtidsavgift og få restriksjoner på biltrafikk. Å sette opp prisen for å kjøre bil vil styre folk over på kollektivtrafikk.

Åge Chr. Jacobsen, leder i Bergen SV:

— Kommunen må ta egne målsettinger på alvor. Samtidig som vi bygger Bybanen i fire himmelretninger, må vi lage egne busstraseer. Ingenting øker veitrafikken så mye som å bygge parkeringsplasser, så det må vi slutte med. Flere sykkelveier hjelper også på.

— Vi er villig til å bruke veiprising, så lenge det blir tatt sosiale hensyn og det finnes et reelt kollektivalternativ.

Stine Akre, førstekandidat RV:

— Den beste løsningen er å innføre veiprising, i form av rushtidsavgift. For eksempel kan det koste 50 kroner å kjøre innenfor bompengeringen i morgentimene og om ettermiddagen. Det vil dempe bytrafikken. Pengene man får inn på denne avgiften, skal gå til å styrke kollektivtilbudet.

— Bybanen må bygges ut raskere, på langt sikt i alle himmelretninger. Frem til det, er det viktig å øke frekvensen på busstilbudet og redusere prisene.