Lindås kommune la i ettermiddag frem områdeplanen for Knarvik sentrum.

Planen skal styre utviklingen i Knarvik de neste 30-40 årene, og tar sikte på en «ekstrem makeover» av Knarvik sentrum.

— Moderne by

— Det finnes ikke maken til plan i hele Norge, sier prosjektleder Fredrik Barth i Asplan Viak.

Han ønsker at bygdesenteret Knarvik skal bli en moderne og framtidsrettet by.

"Områdeplanen for Knarvik sentrum, fikk i 2011 motsegn frå fylkesmann knytt til mangel på grønn struktur og siktliner i planen. Lindås kommune valte å gjere motsegn til ei positiv kraft i prosjektet. Gjennom utarbeiding av dette kvalitetsprogrammet ønskjer kommunen å gje innspel til eit kvalitativt løft for uteområda innafor planområdet" skriver Barth i planprogrammet.

2000 boliger

Dette er noen av hovedtrekkene:

  • Byutvikling med kvartalvis utbygging og åpning for 2000 nye sentrumsboliger (dette er doblet siden sist runde for planen)
  • En «Torgallmenning», grønne lunger og gode siktsoner til sjø
  • Grunneierne får utnytte mer av sitt eget areal – fordi kravet til uteareal blir løst med større, felles møteplasser
  • Parkeringen er løftet vekk fra bakken, noe som skal gi mindre trafikk Områdeplanen blir lagt fram for Plan og miljøutvalet i Lindås 18. juni. Deretter blir det en høringsrunde på to-tre måneder, opplyser informasjonskonsulent Silje Andvik Hoaas i Lindås kommune.

bt.no kommer tilbake med mer.