I dag dundrer det 90.000 biler forbi og rundt hver dag. Fire kjørefelt hver vei forgreiner seg i et virvar av betongkonstruksjoner som skal fordele bilene i riktig retning.

Men to av tre biler som snurrer rundt i spagettikrysset på Nygårdstangen, skal ikke til sentrum. Da er det ingen grunn til at de skal være der heller, mener direktør i region Vest i Sweco Norway, Tor Helge Indrebø.

Torsdag presenterer firmaet sin visjon for hvordan trafikken skal fjernes, krysset jevnes med jorden og erstattes av boliger, arbeidsplasser og parkområder.

ANTIPASTI: Med spagettikrysset vekke, vil området på Nygårdstangen kunne bli en levende sentrumsbydel, mener Sweco. Rundt Hovedbrannstasjonen og Amalie Skram videregående blir det plass til 12.000 arbeidsplasser og 3000 boliger, mener firmaet.
Sweco

- Vi må få ned trafikken i sentrum for å skape en levende og bærekraftig by. Derfor presenterer vi noen spenstige tanker om hva vi kan gjøre med de store arealene som i dag brukes til trafikkmaskinen, sier han.

Vil rive sitt eget verk

For 30 år siden var det Swecos forgjenger Bjarne Instanes AS som prosjekterte viadukten og krysset. Indrebø husker hvor stolt firmaet var av prosjektet på 80-tallet. Likevel mener han det er på tide å rive alt nå.

- Det kan være litt sårt, men det er nødvendig. Den gangen så man ikke problematikken med forurensning. Tiden er moden for å gjøre noe drastisk med trafikken, det tror jeg alle er enige om, sier Indrebø.

- Men hvor skal de 90.000 bilene kjøre i stedet?

- Vi er avhengig av å få på plass et ringveisystem for eksempel fra Fyllingsdalen til Fjøsanger og videre til Arna. Da kan mange av de 60.000 bilene som skal andre steder enn sentrum kjøre der. Dessuten foreslår vi å koble Fløyfjellstunnelen sammen med Nygårdstunnelen gjennom en ny tunnel under Storelungeren. Da trengs det bare en rundkjøring med omtrent samme størrelse som den på Fjøsanger for å håndtere den gjenværende trafikken.

- Realistisk

Selv om det er et stykke frem til en ringvei er på plass, mener ikke Indrebø at det er urealistiske planer som nå legges frem.

- Dette er helt i tråd med vedtatte planer. Også politikerne vil ha en ringvei på plass så raskt som mulig. Derfor tror jeg det er relativt god realisme i disse planene, sier han.

Trafikkplanlegger Helge Hopen slo i fjor fast at et fullverdig ringveinett rundt Bergen tilnærmet kan halvere trafikken på Nygårdstangen. Statens vegvesen er i gang med å planlegge en slik løsning.

Tjener inn utgiftene

Når ringveien er på plass, mener Sweco at resten av arbeidet med å omforme Nygårdstangen kan gå i pluss.

- Vi har røft anslått kostnadene til ombyggingen til 1,5 milliarder kroner. Men det vil mer enn oppveies av tomteverdien og utnyttelsen av området. Man kan dermed få en ny, bærekraftig og levende bydel uten at fellesskapet belastes med en krone, sier Indrebø.

GRØNN BRO: Planleggerne vil bevare viadukten som i dag frakter biler til Fløyfjellstunnelen. Men i fremtiden kan den bli en grønn transportåre for syklister og gående. Det hele blir nesten som Bergens svar på den berømte High Line på Manhattan.
Sweco
DAGENS SITUASJON: Sett rett ovenfra ser man hvor mye plass dagens trafikkløsning tar.
Sweco

Han er ikke i tvil om at eiendomsinvestorene vil stå i kø for tomtene.

- Når trafikken forsvinner, blir dette et veldig attraktivt område både for bolig og næring. Det er gangavstand til alt man trenger. Dette vil bli en bydel der man ikke trenger bil, sier Indrebø.

Det er bare selve krysset som skal rives. Viadukten der motorveien går i dag, vil nemlig Sweco gjenbruke.

- Den vil vi benytte som en fantastisk gang- og sykkelvei. Da vil de myke trafikantene komme opp i høyden, og kan krysse jernbanen og ende opp i Kalfarveien. Det blir en strålende måte å komme seg fra Danmarks plass til Fjellsiden, sier direktøren.

Planleggerne har også tegnet inn en ny, grønn øy i Store Lungegårdsvannet, med park- og rekreasjonsområder

- Vi mener det vil bidra til en å få en så levende og attraktiv bydel som vi ønsker. På innsiden får vi en flott kanal, sier Indrebø.

- Symbol på brutalismen

Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) ønsker definitivt å bli kvitt spagettikrysset.

- Det er på mange måter et symbol på brutalismen som har preget veiprosjekter tidligere. Det skaper ikke en by for mennesker, sier Rygg.

Han forteller at arbeidet med ringvei alt er i gang.

- Statens vegvesen er i gang med sin analyse. Det nye Sweco gjør, er å se på hva dette vil gi oss rent fysisk, og det er det prisverdig at de gjør, sier Rygg.

Han synes også det er forfriskende at de regner på tomtepriser og er enig i hovedtesen om at dette er svært attraktive arealer.

Hva synes du om forslagene? Si din mening i kommentarfeltet!