Til sommeren begynner gravingen som skal føre Bybanen fra Nesttun til Lagunen. Men allerede nå mottar 950 bedrifter og husstander langs strekningen fra Lagunen til Flesland brev om den neste planlagte strekningen.

Traseen BT presenterer i dag, er den Bergen kommunes bybaneplanleggere anbefaler. Den er nå sendt ut på en første høring.

De ulike alternativene

Til sammen finnes fem ulike alternativer for hvordan Bybanen kan forlenges til Flesland:

  • Alternativ A er nest kortest, og går langs Flyplassveien fra Lagunen til Flesland. Alle de andre alternativene går over Råstølen og Sandsli.
  • Alternativ B går videre til Blomsterdalen før endestopp Flesland.
  • Alternativ C går innom Kokstad nord og følger Kokstadvegen til siste strekket på Flyplassvegen.
  • Alternativ D krysser Flyplassvegen på Sandsli, og går deretter på sørsiden til Birkelandsskiftet og Liland før Flesland.
  • Alternativ E er, med en liten margin, den korteste veien. Traseen krysser Birkelandsvannet, Ytrebygdsveien og Kokstadveien parallelt med Flyplassvegen. Kommunens planetat mener en kombinasjon av de to første alternativene er den beste løsningen.

Bybanen vil da først ta turen over Råstølen til Sandsli, de to største boligområdene langs strekningen.

— Det er her det bor mest mennesker. Om Bybanen skulle tatt den korteste ruten langs Flyplassvegen, ville det gitt et veldig lite passasjergrunnlag. Dette er ikke tenkt som et hurtiggående flytog, sier planansvarlig Håkon Rasmussen.

Så vil også Bybanen ta sin tid på hele strekningen. På 27 stopp fra Flesland til Byparken vil Bybanen bruke tett oppunder 40 minutter.

Dette er ikke tenkt som et hurtiggående flytog. Håkon Rasmussen, planansvarlig

Tiårsforskjellen

Etter Sandsli vil banen gå til Birkelandsskiftet, og videre langs Flyplassveien mot Flesland. Der skal endeholdeplassen gå inn i kjelleren i det nye terminalbygget, også det under planlegging.

Til sammen er byggetrinnet beregnet til oppunder to milliarder kroner for kommunens anbefalte trasé.

Strekningen ble første gang planlagt for ti år siden - i den da nye kommunedelplanen. Fra den gang til nå er det få store endringer. Den største forskjellen er at banen den gang var planlagt å gå i den næringsrike Kokstadveien.

Husriving ikke klart

I stedet anbefaler kommuneplanleggerne i dag å legge Bybanen i den parallelle Ytrebygdsveien.

— Det er rett og slett ikke plass i Kokstadveien. I så fall må vi utvide veien. Inngrepet blir for stort. Men ved å legge holdeplassen høyt oppe i terrenget, nord i Ytrebygdsvegen og lage gangvei mot Kokstadveien, er det likevel kort vei for mange, sier Rasmussen.

Han vedgår at traseen de anbefaler ikke fanger opp alle.

— Det er store boligområder på Sandsli vi ikke fanger opp. Bussene og banen må utfylle hverandre.

- Hvor mange hus vil ryke med dette alternativet?

— Vi er ikke der i planleggingen ennå. Det vet vi først på et senere tidspunkt, etter den første høringen og etter at bypolitikerne har behandlet saken for første gang, sier Rasmussen.

Hvor mener du Bybanen bør gå? Si din mening i kommentarfeltet!

FEIRET I GÅR: Ove Sverre Bjørdal (Sp), Ruth Grung (Ap), Oddny Miljeteig (SV) og Seinulf Tungesvik (Sp) feiret vedtaket med bybanekake. FOTO: Rune Stølås