14,1 milliarder kroner. Så mye skal byrådet bruke på driften av byen neste år. I tillegg skal det investeres 2,25 milliarder kroner. Da er Bybanen inkludert.

Artikkelen fortsetter under vår direktedekning...

Les hele budsjettet her

Artikkelen fortsetter under videospilleren...

— 2010-budsjettet innebærer en prioritering av det viktigste først: En bedre skole og trygghet for de pleietrengende, sier finansbyråd Henning Warloe.

Han sier at finanskrisen fremdeles preger byen og budsjettet, og vil derfor øke sosialhjelpsatsene med 67,7 millioner kroner og barnevernsbudsjettet med 16,2 millioner kroner.

— Antall bekymringsmeldinger i barnevernet øker og det resulterer i flere vedtak enn før. Derfor styrker vi budsjettet for at alle barn som har behov for det skal få hjelp, sier byrådsleder Monica Mæland.

Både Mæland og Warloe kommer med solide spark mot den rødgrønne regjeringen. De mener de kommer for lite penger med alle kravene fra regjeringskontorene.

— Samlet sett skylder staten kommunesektoren 1,9 milliarder kroner og av dette er storbyenes andel over 600 millioner kroner. Det er klart at dette begrenser vårt lokale handlingsrom, sier Mæland.

Historisk

Byrådsleder Monica Mæland dreier budsjetter fra helse mot skole.

  • 180 millioner kroner settes av til å få godt nok inneklima på bergensskolene.
  • Byrådet foreslår å investere 20 mill kr til rehabilitering og utvidelse av Hålandsdalen leirskole.
  • Byrådet foreslår derfor å styrke den spesialpedagogiske innsatsen, både i barnehage og skole, med i alt syv millioner kroner i 2010. D
  • Over driftsbudsjettet vil byrådet sette av midler til videreutdanning for lærere og skoleledere.— Den historiske oppussingen av byens skolebygg fortsetter med uforminsket styrke, sier skolebyråd Tomas Moltu i en pressemelding.

Og fortsetter:

— Vi skal gi et løft til spesialpedagogisk oppfølging. Ingen skal stå uten hjelp når det blir for krevende å henge med.

Artikkelen fortsetter under videospilleren...

Mer til lærlinger

Terese Müller (18) vil få selskap av 125 nye lærlinger på bergenske sykehjem og institusjoner neste år. Byrådet øker potten til lærlinger.

Tor H�

TRIVES: Etter praksis og sommerjobb ved Lyngbøtunet har 18 år gamle Terese Müller mer arbeidserfaring enn de fleste på hennes alder. Nå er hun lærling, samtidig som hun får undervisning på kveldstid. Her går hun tur i sansehagen med beboer Solveig Kraft Lien. — Jeg har lært mye her som jeg aldri kunne lært på skolebenken. Alt fra sårstell til hvordan jeg skal takle beboere som blir sinte, sier Terese Müller.

Byrådet øker potten til økt lærlinginntak i helsearbeiderfaget med 7,6 millioner kroner. Det vil gi rundt 125 flere lærlinger, såfremt skolene klarer å rekruttere nok elever til helsearbeiderfaget.

— Dette er en god måte å få flere inn i yrket på, og få mer stabil arbeidskraft i fremtiden. Vi vet at vi vil trenge veldig mange nyansatte de neste årene, når trykket på helse- og omsorgstjenestene øker, sier byråd Christine Meyer.

Kompetanse gir gevinst Budsjettet inneholder også økte midler til videreutdanning for ansatte og til et kompetansesenter for hjemmetjenester. Meyer mener at dette er en god investering.

— Sommerens rapport om helsekostnader, viste at institusjoner med ansatte som har høy kompetanse drev billigere enn de med mange ufaglærte, sier hun.

Så langt har 400 ufaglærte helsearbeidere fått videreutdanning og blitt faglært. Like mange gjenstår. Med dagens budsjettbevilgning vil rundt 100 kunne utdannes hvert år.

15 millioner mer til kultur i Bergen

Si din mening om bybudsjettet.

Erlend Langeland Haugen