En del av budsjettkrisen skyldes at Bergen kommune får mindre penger fra staten enn forutsatt. Andre grunner er at byrådet ikke har fått gjennomslag i bystyret for å legge ned alders— og sykehjem og tre skoler - og at det likevel ikke skal presses flere barn inn barnehagene.

  • Byrådet tar det for gitt at de får 32 millioner mer i frie inntekter fra staten enn det er lagt opp til i statsbudsjettet.
  • Videre legger byrådet opp til å ta ut 13 millioner mer i utbytte fra Bergen tomteselskap en forutsatt.
  • Ti millioner ekstra skal tappes fra BKK.
  • Renteutgiftene skal reduseres med 20 millioner ved at kommunen selger seg ned i Bir - og at BKK kjøper.
  • En enklere administrasjon skal frigjøre 20 millioner kroner. I går ble det kjent at byrådet reduseres fra syv til fem byråder.