— Vi er enig i at Bygarasjen ikke ser særlig fin ut i dag. Men vi vil vise at det er fullt mulig å gjøre noe med, uten å rive parkeringshuset og kollektivterminalen, sier Tron Harald Bjerke. direktør for eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen.

Mandag sendte han brev til byrådet, der han la ved tegninger som Olav Thon har fått utarbeidet over hvordan Bygarasjen kan bli i fremtiden.

— Dette er bare en idéskisse, og vi har latt arkitekten få ganske frie tøyler. Poenget er at vi ville være konstruktive, og ikke bare protestere mot riving, sier Bjerke.

Kjemper mot riving

Bakgrunnen er at byrådet har ønsket å rive Bygarasjen og erstatte den med bykvartaler. Parkeringen vil byrådet flytte til et tenkt parkeringsanlegg under Lille Lungegaardsvann.

Olav Thon Gruppen eier Bergen Storsenter, og har protestert heftIg mot planene. For det første mener firmaet at kommunen rent juridisk ikke har mulighet til å rive. Bygget er et sameie der det må være enstemmighet om endret bruk av Bygarasjen eller Bergen storsenter. Dessuten mener Olav Thon at en flytting av garasjen vil sette eksistensen til Bergen Storsenter i fare.— Da snakker vi om 70 butikker og 800 ansatte. Vi må ta hensyn til dem, sier Bjerke.

Byrådet har så langt nøyde seg med å svare at dette er planer på et tidlig stadium.

Sparer milliarder

Bjerke skriver i brevet til byrådet at det å beholde Bygarasjen fremfor å rive har en rekke fordeler:

  • Kollektivterminalen som nylig er pusset opp for 170 milllioner kroner, kan beholdes
  • Man slipper å bygge nytt parkeringshus under Lille Lungegaardsvann. Bjerke skriver at han tror det vil koste milliardbeløp.
  • Det er ikke nødvendig med en så omfattende omlegging av trafikken som byrådet ønsker.
  • Utviklingen i området kan skje langt tidliger, fordi det er mindre komplisert å planlegge
  • Totalt dreier det seg om store offentlige utgifter som kan spares, sier han.

Gangvei over garasjen

Arkitekten som er hyrt inn av Olav Thon har tegnet en rekke store bygg oppå 3. etasje av Bygarasjen.

— Det kan være boliger eller kontorer, eller en kombinasjon. Men det har jo vært snakket mye om behovet for studentboliger i området, så jeg tror arkitekten har blitt inspireret av det, sier Bjerke.Han er også begeistret for grepet med å legge en gangbro fra den nye videregående skolen og bassenget opp på det nye "gateplanet" på toppen av Bygarasjen.

— Det kan bli en veldig fin akse for fotgjengere, kanskje helt ned til Lille Lungegaardsvann. Vi vet at det er laget tilsvarende i utlandet, sier Bjerke,

Må fundamenteres

- Men vil Bygarasjen tåle å få store bygg på toppen?

— Nei, det som bygges på toppen må fundamenteres på nytt. Men med dagens teknologi er det fullt mulig å få til, ved å bygge stolper ned i garasjen og til grunnfjell. Vi har for eksempel refundamentert Storo Storsenter mens butikkene var i nesten full drift.

- Er dette noe Olav Thon Gruppen kunne tenke seg å investere i?

— Vi ber ikke om å få noe fortrinn fremfor andre aktører. Men vi driver jo med eiendomsutvikling, og elsker det. Så det er klart at vi kan være interessert på linje med andre aktører.