Hordaland Høyres årsmøte vedtok søndag at partiet ønsker å etablere enordning med praksisbrev i Hordaland.

Det er et praktisk orientert opplæringsløp over to år, som leder fremtil en prøve som gir praksisbrev.

— For teoritrøtt ungdom

"Nivået på praksisbrevet skal være lavere enn et fag- ogsvennebrev, men det gir likevel etterspurt kompetanse. I opllegget ligger detogså en mulighet til å fortsette som lærling og få svennebrevet." heterdet i vedtaket.

Fylkespartiet mener at det finnes for alternativer for teoritrøttungdom med dårlige karakterer, og ønsker derfor et "mer fleksibeltopplæringsløp der praksisrettede tiltak skal prioriteres".

Produksjonsskole

Hordaland Høyre ønsker også at fylket skal bli et pilotfylke når detgjelder samarbeid mellom videregående skole og attføringsbedriftene for å fangeopp de som dropper ut av videregående skoler. Også NAV og næringslivet skaldelta i samarbeidet.

Årsmøtet vedtok også disse punktene:

  • Vekslingsmodellen skal utvides og gjelde flere videregående skoler. Da kan elevene veksle mellom opplæring på skolen og lære i bedrift.
  • Produksjonsskole skal gjøres bedre kjent i fylket. Målet er at ungdommene som dropper ut, vender tilbake til skolen for å fullføre opplæringsløpet.
  • Fylket må samarbeide med kommunene for å få identifisert elever i faresonen før overgang til videregående skole.