Den store planen for sentrum er lagt frem i partiets forslag til lokalpolitisk program, som nå er sendt ut til alle medlemmene i partiet.

Leder av programkomiteen og politisk rådgiver i byrådet i Bergen, Morten Myksvoll, sier at de ønsker å bygge en ny bydel i området sør for Grieghallen.

— Bergen sentrum har plass til flere innbyggere, og det vil vi legge til rette for, sier Myksvoll.

-  Ikke kast ut studentene

Han mener det er flere grunner til at en må bygge flere boliger i sentrum:

Jo flere som bor i sentrum, dess mer reduseres transport-behovet.

Kollektivdekningen i sentrum er god

Det er kort vei til kultur og opplevelsestilbudet

Nye boliger er beste tiltak mot hyblifisering.

Myksvoll mener likevel at kritikken av hyblifiseringen urettferdig rammer studentene.

— At Bergen har et universitet i sentrum, er viktig for rekrutteringen og trivselen. Likevel blir studenter ofte målskive for kritikk. De bor nært jobben sin og det er dette som problematisert. Utfordringen er heller å gjøre det attraktivt for flere å bo i sentrum. Løsningen er ikke å kaste ut studentene eller å innføre leiebegrensninger, sier Myksvoll. Han erkjenner at støy fra de unge studentene selvsagt kan være et problem.

— Men en student kan bråke like mye om en er huseier eller leietaker, sier Myksvoll.

Bygg i høyden

Det området som peker seg ut som spesielt attraktivt å fornye er området Nedre Nygård, sier Myksvoll.

Frp ønsker å lage en helhetlig plan for området. I tillegg til å legge til rette for flere boliger vil også Frp ha inn næringslivet.

— Vi ønsker nye og noe høyere bygg og mer næringsareal på gategrunn, sier Myksvoll.

For noen år tilbake la bystyret føringer for hvor i Bergen det kunne bygges høye hus. I området rundt fylkesbygget er det åpninger for større bygg, men Myksvoll mener at de bør være mer liberale.

— Vi i Frp ønsker å fortsette med fortetting, men vi ønsker likevel å ivareta det lokale bomiljøet. Når en først griper inn i et område og endrer det, skal Bergen Frp være åpen for høyhus.

Myksvoll understreker at Frps planer ikke vil få betydning for hele den sentrale delen av Bergen.

— De mest historiske områdene i Bergen vil Fremskrittspartiet bevare, sier Myksvoll.

Nytt parkeringshus

Et annet forslag som skiller Frp fra de øvrige partiene, er synet på parkering. Myksvoll forteller av de ikke har noen planer om å redusere antallet parkeringsplasser. De vil tvert imot bygge flere parkeringsplasser. I forbindelse med byfornyingsprosjektet på Nedre Nygård mener Frp at de kan trenge et helt nytt parkeringshus i fjellet under Nygårdshøyden.

— Det trengs for å gjøre det attraktivt for både innbyggere og næringsliv å etablere seg i sentrum, sier Myksvoll.

Forslaget er stikk i strid med det som er dagens politikk i Bergen. Det klart uttalte målet er å sette begrensninger på parkeringsdekningen i Bergen. Byrådet Frp er en del av, har også fjernet en rekke parkeringsplasser på gategrunn de siste årene. Frps forslag kolliderer også fullstendig med Fylkesmannen. Lars Sponheim har i sitt innspill til kommuneplanens arealdel, nærmest krevd full stopp for parkering i sentrum. Det er også bakgrunnen for at Sparebanken vest må utsette sitt planlagte bygg i Jonsvollskvartalet. Frps parkeringsforslag har dermed en lang og strevsom vei frem til realisering.

Reklame i gatene

Men parkeringsforslaget er ikke det eneste som vil møte motstand. Frp mener nå at det er på tide å ta opp kampen for reklamefinansierte byromsmøbler igjen. I forrige periode skapte den såkalte Clear Channel-saken et voldsomt engasjement. Etter massive protester valgte bystyret å takke nei til avtalen med reklamegiganten, noe som også førte til et rettslig etterspill.

— Det har jo ikke skjedd så mye med verken busskur eller offentlige toaletter siden den gang, sier Myksvoll. Finansbyråd Liv Røssland er enig.

— Vi mener det er riktig å se på mulighetene for å finansiere byromsmøbler med reklame. Den debatten er vi villig til å ta på nytt, uttalte Røssland til BT i fjor sommer.

Nå kan hun også få forankring i lokallaget.

— Jeg kan ikke skjønne logikken bak at vi kan ha reklame på bussene som kjører rundt i byen, men ikke på busstoppene der folk venter på bussen, sier Myksvoll.

  1. mai skal Frp vedta hele sitt lokalpolitiske program.

Hva synes du om forslaget? Syng ut her.