Fylkesmannen i Hordaland har i lengre tid tenkt gjennom hvordan kommunekartet kan bli mer tidsmessig, og han er overbevist om at det bør skje betydelige endringer her i fylket. Det betyr i praksis større enheter for å løse krevende velferdsoppgaver.

— Debatten om å skape større og mer livskraftige kommuner tvinger seg frem med full tyngde. Jeg ser for meg én kommune for hele Nordhordland, dessuten at Fjell, Sund og Øygarden går sammen. Det samme gjelder Vaksdal og Modalen, og videre at Os, Samnanger og Fusa blir én kommune. I indre Hardanger ligger det til rette for at Granvin, Ulvik, Eidfjord og østsiden av Ullensvang slår seg sammen. I Sunnhordland bør det samme skje med Stord, Fitjar og Bømlo, sier Svein Alsaker.

Han presiserer at dette er hans høyst personlige forslag.

Bare 18 kommuner

Dersom fylkesmannen vinner frem med sine forslag, blir antallet kommuner i Hordaland redusert fra 33 til 18. Før den store kommunesammenslåingen i 1964 hadde Hordaland 55 kommuner.

Fylkesmann Alsaker er nylig oppnevnt som medlem av en prosjektgruppe i Hordaland med representanter både fra Kommunenes Sentralforbund og rådmannsutvalget for å utrede og vurdere kommunestrukturen. Tilsvarende grupper er oppnevnt i de andre fylkene.

Etter at prosjektgruppene er ferdig med sine utredninger og forslag til sammenslåinger, skal kommunene neste høst komme med sine innspill. I løpet av 2006 kan Stortinget starte den vanskelige behandlingen av dette ømtålige temaet.

- Kjører på et kvarter

Utredningsarbeidet skal ledes av KS, men i et notat fra Kommunaldepartementet går det klart frem at målet om sammenslåinger fortsatt skal basere seg på frivillighet.

— Det er mye som taler for en ny kommuneinndeling, ikke minst de store omveltningene i samferdselssektoren som gjør at man kan reise over lange avstander på en brøkdel av den tiden vi tidligere brukte. Skal jeg kjøre fra mitt kontor i Statens Hus til rådhuset i Fjell, trenger jeg i dag bare et kvarters tid! sier Alsaker.

Knapphet på fagfolk

— Men under det hele ligger de økonomiske hensyn. Mange kommuner sliter i dag uhyre tungt med å opprettholde en forsvarlig tjenesteproduksjon til sine innbyggere. Dessuten er det ofte vanskelig i mindre kommuner å skaffe kvalifiserte fagfolk.

Større og mer rasjonelle enheter vil derfor uten tvil tvinge seg frem, fortsetter Alsaker som ser for seg flere mindre kommunale tjenestesentra der de geografiske avstandene blir forholdsvis store.

Han berømmer for øvrig kommunene som for lengst har satt i gang interkommunalt samarbeid om mange oppgaver. Det skjer over hele fylket. Dette løser likevel ikke de grunnleggende økonomiske problemer.