I kveld presenterte Snøhetta en ny skisse til det nye skolebygget i Møllendal. Arkitektene har vridd og vendt på bygget for å få det til å passe med kravene som er stilt etter at prosjektet ble satt i gang igjen i sommer.

Kravene som ble stilt var:

  • Kutt i kostnader
  • Bygget må holdes innen sin egen tomt
  • Ikke ha ekstra kostnader til den nye Byalmenningen som var tegnet ned mot Store Lungegårdsvann.
  • Finansiering fra eksterne aktører

— Nå er de tre første kravene innfridd, vi må bare skaffe til veie finansiering, sier Johan A. Haarberg, direktør for Kunsthøgskolen i Bergen.

Arkitektene og Statbygg har kuttet ti prosent av kostnadene på bygget. Det er likevel ikke avklart hvor stor del av kostnadsrammen på 750 millioner kroner som må betales av eksterne aktører. Det skal bli avklart i løpet av sommeren. Blir man enig med departementet til i sommer, kan forporsjektet for bygget begynne til høsten. Me de mest optimistiske fremdriftsplanene, kan kunststudentene flytte inn i 2012.

Snøhetta AS (arkitekt) og Statsbygg
Snøhetta AS (arkitekt) og Statsbygg