— Staten styrer i altfor stor grad bilvalget til folk, med avgiftene. Da mange kjøpte dieselbiler i 2007, ble avgiftene forandret. Så kom det et rush av dem som vil ha elbil, som er nesten avgiftsfritt å kjøre. Da kommer det avgifter der, for staten er ikke villig til å putte en krone i potten. Finansdepartementets holdning er at de aldri skal tape en krone, sier Håkon Glomsaker, leder for politikk og forbruker i NAF.

— Vi har lang og bitter erfaring for at det sjelden kommer noen gledesutbrudd for statsbudsjettet når det gjelder bil og drivstoff, sier Glomsaker.

Miljøvennlig blir billigere

Avgiftene på bil er lagt til både kjøp (engangs- og omregistreringsavgift), eie (årsavgift) og bruk (autodieselavgift og bensinavgift). I tillegg kommer tollavgifter og merverdiavgift på særavgiftene. Bilistene betaler også personskadeavgift over bilforsikringen sin.

I statsbudsjettet som ble lagt frem i dag dropper regjeringen den omstridte biodieselavgiften som mange trodde ville komme. Engangsavgiften blir også justert ved at innslagspunktene for CO2-komponenten blir redusert.

Det blir altså billigere å kjøpe miljøvennlige biler

— Vi følger opp tidligere endringer i engangsavgiften som har bidratt til betydelig lavere CO2-utslipp fra nye personbiler, sier Johnsen i en pressemelding.

Elbilene skjermes

Mens det er to millioner diesel- og bensinbiler som ruller på norske veier, er det kun tre tusen elbiler. Med elbil får man kjøre gratis i bompengeringen, i tillegg til momsfritak, fritak for engangsavgiften, redusert årsavgift, gratis parkering og retten til å kjøre i kollektivfeltene.

Medlem i finanskomiteen, Dag Ole Teigen (Ap) sa til BT for en drøy måned siden at det må bli dyrere å kjøre bil.

— Vi må få til balansen mellom miljøsatsing og fordeling. Slik at ikke vanlige folk blir sittende med gamle biler, og rikfolk får nyte godt av avgiftslettelser for nye og dyre biler som forurenser mindre, sa Teigen da.

Han slo fast at elbilene vil bli skjermet i statsbudsjettet og får beholde alle fordelene.