• Kjenn at bakveggen inne i kjøleskapet blir kald, samtidig som baksiden utenpå blir varm. Det skal ikke ta mer enn 30 minutter før du merker temperaturforandring.* Se etter serienummer inne i kjøleskapet. Kjøleskap som ikke kan repareres, blir "avskiltet" hos forhandleren før de kjøres til Rådalen.* Se etter malingflekker på utsiden av kjøleskapet. I tillegg til å fjerne nummerskiltet, merker mange forhandlere kasserte kjøleskap for å unngå slik svindel. * Be om en måneds returrett, og tre måneders garanti. Skriftlig. * Er du usikker, gå til en autorisert kjøleskapforhandler.