Du kan enkelt og greit ta eksamen i å operere en VHF-radio. Folkeuniversitetet i Hordaland, Nutec og AOF er blant dem som er godkjente kurssteder før eksamen. Noen arrangerer slike kurs over en helg, mens andre sprer det over et par uker, med noen kvelder i uken. Vanlig kurstid er 15 timer, og det koster rundt 1000 kroner.

Hvis du ikke gidder å delta på et kurs, kan du studere selv.

Ved selvstudium bestiller du pensumheftet via internett: www.lmf.no (Læremiddelforlaget). Det koster 298 kroner.

— Det er ikke vanskelig å ta denne eksamen. Leser du boken med en viss interesse, er det ingen problem, forteller radioinspektør Henrik Arne Olsen.

Det er fire svaralternativer på de 35 spørsmålene, og du kan ha opp til syv feil for å bestå eksamen.

For å melde deg opp til eksamen må du ta kontakt med Radioinspeksjonen i Hordaland, telefon 55 96 83 89.

Du kan teste dine kunnskaper ved å gjøre eksamensoppgaver som ligger ute på internett. Du finner det på www.maritimradio.no

På denne adressen finner du også et gratis arbeidshefte som kan lastes ned fra nettet. For å ta VHF-lappen må du være over 15 år. Sertifikatet koster 560 kroner.

På www.icom.nu finner du mer om forskjellige typer radioer.