Samtlige partitopper i Hordaland og Sogn og Fjordane har svart på spørsmål fra bt.no-lesere den siste måneden. Her kan du lese hva de mener om en rekke saker — kanskje blir du litt klokere før valgurnene åpner mandag.

I møte med bt.nos lesere har ...

... Liv Signe Navarsete skrevet varmt om fornybar energi.

... Erna Solberg tatt til orde for å stoppe «den neste David Toska».

... Torstein Dahle ønsket seg frihet fra kapitalismens veksttvang.

... og Lars Sponheim trukket frem personvernet og den enkeltes frihet.

Og det er bare en forsvinnende liten brøkdel av svarene.

Hva må til for at Frp og Høyre kan samarbeide? Hvor blir det av veisatsingen i Sogn og Fjordane? Hvorfor skal ikke homofile få adoptere? Hva mener partiene om overvåkning og EUs datalagringsdirektiv?

Uansett hva du lurer på, er sjansen stor for at noen andre lurer på det samme. Og kanskje har de allerede spurt politikerne - og fått et svar. Sjekk selv:

Bjørn Lødemel - Høyre-topp i Sogn og Fjordane «Høgre ville satsa langt sterkare på kysten [...] Det betyr rock and roll for alle.» Les nettmøtet
Gunvald Ludvigsen - Venstre-topp i Sogn og Fjordane «Jeg er helt enig i Sponheims anti-Frp-garanti. Venstre tar Frps politikk på alvor.» Les nettmøtet
Trude Brosvik - KrF-topp i Sogn og Fjordane «Eg syns ikkje det er rett at vi skal «melke» hytteeigarane.» Les nettmøtet
Torstein Dahle - Rødt-topp i Hordaland «Frp er et i særklasse ille og farlig parti, som blant annet vil angripe fagbevegelsen kraftig.» Les nettmøtet
Erna Solberg - Høyre-topp i Hordaland «Jeg mener at ingen saker med kjent gjerningsmann skal legges vekk.» Les nettmøtet
Kjersti Toppe - Sp-topp i Hordaland «Eg meiner dette valet blir eit skjebneval for vestlandslandbruket.» Les nettmøtet
Åge Starheim - Frp-topp i Sogn og Fjordane «Frp meinar at uføretrygda og pensjonistar vert rana av dagens regjering.» Les nettmøtet
Lars Sponheim - Venstre-topp i Hordaland «Venstre er det sikreste valget for å unngå makt til fløypartiene.» Les nettmøtet
Audun Lysbakken - SV-topp i Hordaland «Den viktigste miljøsaken i denne valgkampen er å verne Lofoten- og Vesterålen.» Les nettmøtet
Ingrid Heggø - Ap-topp i Sogn og Fjordane «For Ap er det viktigare med ein trygg eldreomsorg og ein god skule enn usosiale skattekutt.» Les nettmøtet
Arne Sortevik - Frp-topp i Hordaland «Bompenger er ekstraskatt på oss alle [...] Bare et sterkt Frp kan stoppe bruken av bompenger.» Les nettmøtet
Laila Dåvøy - KrF-topp i Hordaland «At et barn har rett til (om mulig) å vokse opp med sin far og mor, er vel ikke å diskriminere homofile?» Les nettmøtet
Liv Signe Navarsete - Sp-topp i Sogn og Fjordane «Me arbeider for at fleire skal busetje seg i dette flotte fylket. Derfor treng me eit sterkt Sp.» Les nettmøtet
Heidi Grande Røys - SV-topp i Sogn og Fjordane «SV er imot å implementere EUs datalagringsdirektiv. Vi har gjort mykje for å styrke personvernet.» Les nettmøtet
Anne-Grete Strøm-Erichsen - Ap-topp i Hordaland «Vi mener det er viktig for fremtiden å få et bybanenett i hele byen og ut mot nabokommunene.» Les nettmøtet