• Det er uheldig at bolig og næring er blitt blandet i området, sier Odd Ivar Øvregård.

Les hovedsaken:

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Odd Ivar Øvregård har hatt denne jobben i Osterøy siden februar 2009.

— Det er uheldig at bolig og næring er blitt blandet i området. Målet var å få industri og arbeidsplasser som lå nær opp mot boligområde. I dag har vi mer viten, vi utvikler kunnskap. Men jeg synes det ble en bra løsning, alt tatt i betraktning. Vi har skjermet gjenvinningsstasjonen mot boligområdet ved å plassere bygninger vendt mot boligene, slik at det ikke blir innsyn. Det er også regulert inn et grøntareal, sier Øvregård.

Naboene klager at kommunen ikke har gjennomført befaring der begge parter har vært til stede.

— Jeg har vært på befaring i området flere ganger. Jeg har ikke vært inne i husene, men vi har sett det fra den vinkelen, sier han.

Øvregård påpeker at Osterøy er den nest største kommunen i Nordhordland og at kommunen vokser raskt.

— Vi trenger et anlegg. Anlegget er dimensjonert for Osterøy, de har et like stort i Samnanger. Jeg har forståelse for at de nærmeste ikke ønsker anlegget, men området er regulert til dette formålet. Du fremstiller det som er negativt med en gjenvinningsstasjon.

- Er det positivt for naboene da?

— Det kan være positivt i forhold til å ha annen industri der.

- Hva med planene på Hylkje som Bergen kommune stoppet fordi det lå like tett på bebyggelse?

— Jeg vet ikke hva som skjedde i Bergen.

RÅDMANN: Odd Ivar Øvregård
osteroy.kommune.no