I dag skrev Bergens Tidende om løftene som Høyre kom med under valgkampen for fire år siden. 1100 nye lærere, gratis pc til alle i ungdomsskolen, gratis leksehjelp til alle og bonusordning for lærere i grunnskolen var blant løftene. Målet var at disse skulle være innfridd innen 2013.

Bergens Tidende har spurt byrådslederen om løftene som ble gitt i 2007 fremdeles gjelder. Dette er svarene hennes i en e-post til BT:

Ambisiøst

— Når er planen at løftene fra opptrappingsplanen skal innfris? Stemmer det at det var innen 2013?

— Ja

- Klarer dere å ansette over 800 nye lærere innen den tid?

— Det er et veldig ambisiøst mål, men vi skal gjøre det vi kan og har til nå styrket bergensskolen med 271 nye lærere

— Gjelder alle punktene i opptrappingsplanen fremdeles, eller er det noen av dem dere har gitt opp? Hvilke?

— Byrådet har satset på flere andre områder enn de som nevnes i skoleløftet, og vi har også valgt andre virkemidler for å oppnå målsetningene våre. Blant annet blir den faglige oppfølgingen ivaretatt gjennom fagavdelingen som vi har etablert. Vi har også satset langt mer på å sette skolebyggene i skikkelig stand, og blant annet for å forbedre inneklima.

Jeg vil også presisere, som vi gjorde da vi la frem opptrappingsplanen i 2007, at dette må være et spleiselag med staten. Som BT har skrevet om mange ganger har Bergen kommune kommet veldig dårlig ut av endringene regjeringen har gjort i kommunenes inntektssystem, bygd på Borge- og Solheim-utvalgenes anbefalinger, samt bortfallet av selskapsskatten. I tillegg forhindrer statlige beslutninger ytterligere utvidelser av skoledagen og innføring av bonusordninger.

- Kalkulert løgn

Dette svarer hun på Simen Willgohs, skolepolitisk talsmann for SV, sitt utsagn om at man kan spekulere om det var en kalkulert løgn:

— To viktige saker for SV har blant annet vært avskaffing av fattigdommen og varmmat i skolen. Dette er to løfter som partiet ikke er i nærheten av å innfri. Jeg tror ikke at dette er løfter som partiet har kalkulert med å bryte, men som de likevel senere har innsett at ikke kan gjennomføres. Det vitner om en sjelden politisk kynisme når Simen Willgohs derfor får insinuere at vår opptrappingsplan, som vi ennå har to år på oss å innfri, er en kalkulert løgn. Dette byrådet har bevist at vi virkelig har satset på skole, og resultatene – som forbedringen i grunnskolepoeng – viser at elevene i bergensskolen gjør det bedre, og bedre enn i byer som Trondheim og Tromsø som styres av SV og Ap.

- Hva har Høyre gjort for å løfte bergensskolen i inneværende periode?

— Høyre og byrådspartiene har gjort en hel rekke tiltak for å gjøre skolen enda bedre. Vi har sørget for etterutdanning av store deler av personalet ved skolene i kommunen, og i fireårsperioden har over 650 lærere tatt videreutdanning på 15 og 30 studiepoeng. I tillegg til at våre rektorer deltar på den statlige rektorskolen har vi brukt én million kroner i året på en egen rektor- og lederutdanning. Vi gir leksehjelp til elevene i 1.- 4. trinnet, i tråd med statens beslutninger. Vi har økt antallet PC-er med 3.222, til 9.122 stykk, slik at det nå er to elever per PC. Siden 2007 har vi igangsatt og avsluttet byggeprosjekter for vel to milliarder kroner, hvorav 217 millioner kroner på tiltak for å forbedre inneklima, noe som er mer enn hva som er brukt i tiårsperioden 1997 til 2007. Vi har brukt 475 millioner kroner på oppussing av skolefasader fra 2009 til 2010, og ferdigstilt byggetrinn to av Apeltun skole, rehabilitert Ny Krohnborg skole og bygd nye Rådalslien og Sædalen skoler. Flere elever får hjelp av PP-tjenesten, og ventetiden er redusert. Vi arrangerer SommerViten med mange deltakere hvert år. Vi har etablert en egen fagavdeling som følger opp hver skole og i fjor innførte vi en ny ledelsesmodell.

Har Høyre innfrid i sin skolepolitikk? Si din mening her!