– Flaktveit var bortimot et skjellsord en gang, men det er et godt sted å vokse opp. Som alle andre steder finnes det noen som ødelegger for andre. De aller fleste ungdommene er helt super, sier politiførstebetjent Stig Slaatten ved Arna og Åsane politistasjon.

Slaatten mener ungdomsgjenger ikke er et problem i Åsane i dag. Han nevner tre viktige grunner for at kriminaliteten har gått ned:

  • Foreldre
  • Fritidsaktiviteter
  • Oppklaring av lovbruddUtfordrer foreldrene

– Mange ville nok blitt overrasket hvis de hadde visste mer om hva barna deres gjør på fritiden. Foreldre har ofte kontakt med hverandre når barna går på barneskoletrinnet. Men på ungdomsskolen og videregående vet de ofte ikke hvem som er foreldre til barnas venner. En kan i det minste finne ut hvem de er og hilse på dem. Barnas vell er jo et felles ønske.

Førstebetjenten mener også at foreldre må ta seg tid til å prate med barna, ikke bare irettesette dem. Noen er for godtroende, andre har rett og slett ikke tid.

– Her er det helt klart en balanse. En skal ikke nekte barna alt og holde dem inne, men Åsane terminal og kjøpesentrene er ikke gode plasser å bruke fritiden sin. Det er mange dyktige foreldrene, og jevnt over har de blitt flinkere enn før.

Følelser

Ifølge Slaatten betyr ungdommenes mestringsfølelse mye. Faller de utenfor på skolen, føler de gjerne behov for å hevde seg på andre områder og kan begynne med småkriminalitet.

– Derfor kan leksehjelp være et viktig tiltak. Ungdommene kan også få mestringsfølelse på andre områder, som idrett. I det hele tatt er det bra å ha en hobby å fylle fritiden med. Fotball appellerer jo til veldig mange gutter og jenter. I tillegg til mestringsfølelse gjør fritidsaktivitetene at en er mer tilfreds med hverdagen, sier han.

Tilveksten av folk i Åsane har en periode vært mye større enn veksten i fritidstilbud. Fortetting av unge mennesker kan også føre til litt småbråk.

– Kriminelle tiltrekker seg ofte likesinnede. Mye hærverk som er gjort i ett område av Åsane, er begått av folk som ikke bor der.

Vokser det av seg

I tillegg til forebyggende arbeid har politiet i Åsane hatt som mål å oppklare flest mulig lovbrudd.

– I de såkalte gjengene er det mange «heng arounds» som ikke gjør så mye annet enn å se på. Det hjelper på når 6-7 hovedmenn sitter fengslet samtidig. De fleste som begår småkriminelle handlinger i nærområdet sitt, vokser det av seg, sier Slaatten.

SKRYTER: Politiførstebetjent Stig Slaatten mener foreldre har mye av æren for at kriminaliteten har gått ned i Åsane.
rune stølås
BLIR VOKSEN: - De fleste som begår småkriminalitet i nærområdet sitt vokser det av seg etter hvert, sier Slaatten.
rune stølås
STORT OMRÅDE: I tillegg til Åsane-området skal politistasjonen holde orden i Arna og på Osterøy.
rune stølås