Løvås skole Skal spare 270.000 kroner.

 • Nedskjæring på støttelærere.
 • Slå sammen klasser i kunst og håndverk.
 • En ledig stilling holdes igjen.
 • Bruker ikke penger på ekskursjoner.
 • Ingen vikar inntil tre dagers sykemelding for renholder.
 • Mindre bruk av vikarer.

Ortun skole Skal spare 394.000 kroner

 • Reduksjon i rammetimetallet.
 • Går ut over spesial— og støtteundervisning.
 • Ingen kurs, ingen ekskursjoner.
 • Vikarbruk skjæres ned; elevene får eventuelt fri siste time.
 • Nøktern husholdning på kunst og håndverk og heimkunnskap.
 • Ingen nye lærebøker.

Sælen skole Skal spare 314.000 kroner.

 • Mindre bruk av vikarer.
 • Ingen ekskursjoner, ingen kurs.
 • Redusert innkjøp av lærebøker.