Gjennom rør vil røyken fra gasskraftverkene bli ledet til disse tårnene. Her inne vil røyken bli blandet med en væske (amin) som har den egenskap at den absorberer CO2. Dermed har man «fanget» klimagassen fra resten av røyken.

Denne blandingen av amin og CO2 pumpes over i et såkalt strippetårn. Her får man drevet ut ren CO2 ved å tilsette mye varme.

Deretter blir klimagassen som fortsatt inneholder vann, tørket og komprimert gjennom et så høyt trykk, at den går over i flytende form. Dermed kan den fraktes i store mengder med skip dit hvor den skal brukes.

Ineffektive ovner

Raffineriet på Mongstad trenger både elektrisk kraft og varme. I dag kjøper de kraften fra nettet og lager varmen selv ved å spise av lasset.

Fyrgassen som de henter fra egne råvarer, brennes i lite effektive ovner og kjeler rundt om på raffineriet. Motivasjonen for å skifte disse ovnene og kjelene har vært laber så lenge den frigjorte fyrgassen ikke har vært mulig å bruke til noe og derfor bare blir brent i fakkel.

Med det nye kraftvarmeverket vil all fyrgassen bli brukt. Jo mer fyrgass man klarer å frigjøre desto mindre trenger man bruke av den dyre Troll-gassen.

I tillegg vil det nye verket produsere elektrisk kraft som dels vil bli brukt på Kollsnes og Troll A-plattformen, og dels for salg i regionen for øvrig.