Sent om kvelden den 9. desember 2012, skjer det en voldsom trafikkulykke inne i Lærdalstunnelen. En personbil og et vogntog kolliderer om lag ti kilometer fra Aurand, inne i den 24 kilometer lange tunnelen.

29 år gamle Kristine Steiro Paulsen fra Øygarden omkommer i ulykken. Vogntogsjåføren blir kritisk skadet og sendt med luftambulanse til Haukeland Universitetssykehus.

Nå er Ulykkesrapporten fra Statens vegvesen klar. Og politiet har avhørt den 30 år gamle vogntogsjåføren.

Personbilen kom over i feil felt

— Hva konkluderer rapporten fra ulykkesgruppens med?

— Personbilen kom over i motsatt kjørefelt inne i Lærdalstunnelen. Vogntogsjåføren oppdager dette og bremser kraftig opp. Han blinker med lysene for å signalisere. Samtidig prøver han å svinge unna for å unngå kollisjon, men det er lite å gå på i en tunnel. Han legger den store bilen over til høyre og treffer tunnelveggen. Vogntoget slår kontra og kjører inn i tunnelveggen på venstre side, sier lensmann Magne Knudsen i Årdal, som har ledet etterforskningen etter ulykken.

Sporene i veibanen samsvarer med vogntogsjåførens forklaring. Ingen av bilene hadde unormalt høy fart på ulykkestidspunktet.

Skriveren i vogntoget viser at det holdt fartsgrensen som er 80 km/t. Personbilen kjørte litt over fartsgrensen, men ikke mye.

Det er ikke funnet tekniske feil på bilene.

Snudde i Aurland

Vogntoget kjørte i retning mot Aurland, mens personbilen kjørte i retning mot Lærdal. Klokken 23.02 får politiet melding om kollidjonrn.

- Vet dere noe om hva som skjedde før ulykken?

— Politiet er kjent med at Kristine Steiro Paulsen hadde kjørt gjennom Lærdalstunnelen på vei mot Bergen. I rundkjøringen i Aurland har hun snudd, for å kjøre tilbake til Sogndal, sier lensmannen Knudsen.

Hun brukte ikke mobiltelefonen i perioden rett før ulykken.

- Folk må besinne seg

Lensmannen har etter ulykken hatt god kontakt med familiene til både den omkomne og vogntogsjåføren. Han reagerer sterkt på alle ryktene som har oppstått etter ulykken.

— I slike saker blir det ofte spekulasjoner og rykter, det har også skjedd i denne tragiske hendelsen. Folk må besinne seg! Vi vet ikke hvorfor bilen krysset midtlinjen, og det får vi aldri svar på. Men det er ingenting i etterforskningen som tyder på at dette var en villet handling, sier Magne Knudsen.

I etterkant av ulykken har politiet hatt informasjonsmøte med medelevene til Kristine Steiro Paulsen på Høgskolen Sogn og Fjordane, i Sogndal. Knudsen sier at det er viktig å få frem fakta, for å gjøre sorgen lettere og for å dempe ryktene.

Alvorlig skadet

Vogntogsjåføren ble kritisk skadet i ulykken. Han er nå overført fra Haukeland Universitetssykehus til et sykehus i Oslo. Den 30 år gamle mannen fra Østlandet, er skadet og under behandling.

Politiet har avhørt han på sykehuset. Det er samsvar mellom hans forklaring og Ulykkesgruppens funn på stedet.

BLOMSTER: Skadene i tunnelen ble store etter den voldsomme ulykken. Blomster legges fortsatt ned på stedet.
Pål engesæter