Sosialbyråd Lisbeth Iversen (KrF) sier at kommunen ikke har oversikt over hvor mange utenlandske jobbsøkere det er i Bergen.

Men det som er klart, er at antallet har vokst kraftig det siste året. Og flere vil det trolig bli.

- Jeg tror vi må forberede oss på at det kan bli langt flere i sommerhalvåret. Vi opplever at mange har kommet her i vinter. Jeg tror det er atskillig enklere for mennesker i Sør-Europa å ta spranget det er å reise til Norge nå som været er mindre avskrekkende, sier Iversen.

- ** Må forberede oss**

BT skrev fredag om matkøene som har oppstått ved Korskirken hver gang Kirkens Bymisjon deler ut gratis dagligvarer. Mange av dem som står i køene, er arbeidssøkende EU-borgere som er kommet til Bergen for å slippe unna fattigdom og finanskrise i hjemlandet.

- Vi har mange fra Øst-Europa, men også et land som Spania er godt representert, fortalte leder i Kirkens Bymisjon, Leif Jarle Theis.

Byråd Lisbeth Iversen tror mange av dem som har endt opp i Oslo vil prøve å reise videre til Bergen og andre norske byer.

- Vi har snakket med Oslo kommune. Der opplevde de for eksempel at det ble gjort 800 enkeltvedtak om nødhjelp i løpet av ti dager i vinter. Her ligger det noe under, og vi er nødt til å forberede oss på dette, sier Iversen.

Eget senter

Hun ønsker et eget senter for utenlandske arbeidssøkende i Bergen, slik man har i Oslo, Stav-anger og Kirkenes. Sentrene er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten og UDI. Målet er å gi EØS-borgere, faglærte fra tredjeland, familiegjenforente og arbeidsgivere et samlet sted å henvende seg.

- Da vil vi også få større oversikt over omfanget og hvor skoen trykker, sier Iversen.

EØS-reglene om fri flyt av arbeidskraft innebærer at borgere fra disse landene ikke trenger å registrere seg noe sted når de kommer til Norge. Men de fleste vil ha behov for å snakke med offentlige etater dersom de skal arbeide her lovlydig.

- Et slikt senter er viktig for å sikre utenlandske arbeidstakere arbeidsvilkårene de har krav på og bekjempe sosial dumping. Hvis vi ikke gjør dette nå, kommer vi til å få en kjempestor utfordring, sier Iversen.

- ** Se på hva som er mulig**

I dag kommer Stortingets arbeids— og sosialkomité til Bergen. Mulighetene for å få til et senter for utenlandske arbeidssøkere er noe av det komiteen vil se på, sier stortingsrepresentant Tove Linnea Brandvik (Ap).

- Vi vil se på hva som er mulig, og hva som er utfordringene, sier hun.

Stortingspolitikerne skal møte representanter fra kommunen, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Bergen næringsråd. Brandvik understreker at det er de involverte etatene som sitter på nøkkelen til å etablere et slikt senter, ikke Stortinget.

- Vi kan oppfordre og muligens gi et etableringstilskudd, men det er etatene selv som må gå sammen og finne ut av behovet, sier hun.

- ** Kan bare gi nødhjelp**

Erfaringene fra de tre prøveprosjektene blir evaluert i disse dager. Ifølge Brandvik har de vært blandet.

- Hva tenker du om at EU-borgere som kommer til Bergen for å søke jobb, ender opp med å samle flasker og ty til nødhjelp?

- Det er en utfordring vi har i forhold til fri flyt av arbeidskraft. Det er viktig å ha god informasjon i Spania om at det ikke er slik at man automatisk får jobb hvis man reiser til Norge. Det er fullt lovlig å komme her, men hvis de ikke klarer å forsørge seg, kan vi bare stille opp med nødhjelp. Det er ingen enkel løsning på dette.