Når festslitne, berusede mennesker stimler sammen, for eksempel i drosjekøer, øker sjansen for aggresjon og vold i områdene rundt.

— Dersom vi kan få folk raskere ut av sentrum om natten, kan det bidra til å redusere mulighetene for vold, sier Valeur, administrerende direktør i Bergen Taxi.

Ifølge Valeur har Bergen Taxi beregnet seg frem til at de kan øke drosjekapasiteten med over 30 prosent i den travleste tiden natt til lørdag og søndag. Ikke på grunn av flere drosjer, men rett og slett ved å endre trafikkmønsteret i sentrumsgatene på de verste tidene.

-Flaskehalsen Vaskerelven

— Å komme seg inn til og ut fra drosjeholdeplassene på Ole Bulls plass og i Torggaten tar ofte svært lang tid. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier han.

— Den største flaskehalsen er Vaskerelven etter at den ble stengt. En ting er at strekningen å kjøre til holdeplassene på Ole Bulls plass og i Torggaten er lenger enn før. I tillegg står det ofte privatbiler og stenger, sier han

Valeur vet ikke hvor stor effekt de enkelte forslagene vil ha, men han tror at det enkleste av forslagene er å åpne Christian Michelsens gate for trafikk begge veier.

Men forslagene stopper ikke der.

— Vi ber også flere som skal ta drosje fra ett til halv sekstiden om å søke til andre holdeplasser enn Ole Bulls plass og Torggaten. Skal du nordover, så gå til Bryggen. Skal du vestover eller sørover, så gå til holdeplassen på Festplassen.

Bergen Taxi lover også gløggvakter med kanner på ryggen på flere av holdeplassene.

Får smekk over panseret

— Hensikten er at de skal roe ned folk, skape litt god stemning og holde orden på køen, sier han.

Valeur sier at forslagene kommer som en følge av møtet med byrådsleder Henning Warloe i forrige uke om hvordan vi kan redusere volden i sentrum.

Politiet er positive til mange av forslagene, og er enig i at adgangen til spesielt Ole Bulls plass er komplisert nå. Men politiet gir også drosjenæringen en aldri så liten smekk over panseret.

— En del drosjer plukker opp folk på innfartsårene i sentrum istedenfor å kjøre til holdeplassene. Dermed danner det seg uformelle drosjekøer, sier politioverbetjent Agnar Berland, som leder patruljeseksjonen.

Han nevner Bystasjonen som et eksempel. Også på busstoppet på avkjøringen fra Puddefjordsbroen plukker drosjer opp folk. Dermed slipper sjåførene å bli sjøsyk av slalåmløypen inn til Ole Bulls plass og Torggaten.

- Byen blir finere

Jan Valeur i Bergen Taxi sier at han ikke kjenner til praksisen med uformelle drosjekøer.

— Men Bystasjonen er en god og ønsket plassering for drosjeholdeplass både dag og natt, men da må holdeplassen flyttes til «utsiden», langs parkeringsbygget, sier han.

Politiet synes uansett at det er bra at Bergen Taxi tar initiativ.

— En del av forslagene er drøftet tidligere, noen er også foreslått av oss og noen er avhengig av kommunens medvirkning, sier Berland.

Overbetjenten forstår at mange synes det kan virke temmelig kaotisk i sentrum nå.

— Men folk må også huske at når arbeidet er ferdig, blir byen mye finere og tilgjengeligheten for fotgjengere mye bedre.

Bergens Tidende