Forslagene innebærer en finansiering av alle de tre store prosjektene som er på trappene i årene fremover.

  • Andre byggetrinn for Bybanen, fra Nesttun til Lagunen. Prislapp 1200 millioner kroner. Forventet ferdig innen 2012.
  • Andre byggetrinn for Ringveg Vest, fra Sandeidskrysset til Lyderhorntunnelen. Forventet ferdig i 2014. 1500 millioner kroner.
  • Bygging av Skansetunnelen innen 2015. Prislapp 600 millioner kroner.

Bybanekalkylen inkluderer overflateparkering ved Lagunen og Skjoldskiftet, langsgående gang— og sykkelveinett, flytting av Fanavegen med høyere standard enn i dag, samt ny kollektivterminal ved Lagunen.

Målet er å kunne starte innkreving av økte bompenger allerede fra neste år.

Med det «billigste» bompengealternativet skal det også være rom for 100 millioner kroner årlig frem til 2019 til gang- og sykkelveier, mindre tiltak i sentrum og mindre tiltak for kollektivtrafikken. Det vil her ikke være midler for nye, større prosjekter i perioden 2016–2019.

Det andre alternativet innebærer mulighet til å realisere flere tiltak i Bergensprogrammet, også om det skulle bli en reduksjon i de statlige eller regionale bevilgningene.